Paardenwelzijn

Luc van Moorsel

Het unieke aan paardensport is dat je samen met een dier werkt om tot bepaalde recreatieve of competitieve prestaties te komen. Dit betekent dat er altijd een uitdaging is om je verder te bekwamen, zeker als het gaat om paardenwelzijn.

In 2011 heeft de Sectorraad Paarden de Gids voor goede praktijken gepresenteerd. Hierin staan de 12 richtlijnen voor paardenhouders uitgewerkt. Onderwerpen die aan bod komen zijn voeding; huisvesting en beweging; gezondheid; gedrag en transport.

In Limburg kun je op vele plekken terecht voor diensten die het welzijn van je paard kunnen verbeteren. 

Belangrijk is dat dierenartsen aangeven dat zij kennis op het gebied van de gezondheidszorg voor paarden bijhouden. Informatie daarover kunt u vinden op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde én het Collectief Praktiserende Dierenartsen. Naast de reguliere gezondheidszorg voor paarden zijn er in heel Nederland en ook in Limburg meerdere gespecialiseerde paardenklinieken te vinden.

Ben je in Limburg op zoek naar een goede paardentandarts, kijk dan op de website van de Nederlandse vereniging voor gebitsverzorging bij het paard.

Ieder paard in Nederland heeft een goede hoefsmid nodig. Hoefsmederij betreft een vrij beroep, iedereen in Nederland mag zich hoefsmid noemen. Kijk op de website van de Nederlandse vereniging van hoefsmeden voor hoefsmeden in Limburg die een erkend Nederlands diploma behaald hebben na het volgen van een gedegen opleiding.

Dierfysiotherapie voor paarden neemt een steeds belangrijkere plaats in. Op verwijzing door een dierenarts mogen dierenfysiotherapeuten deze diergeneeskundige handeling uitoefenen. Dierfysiotherapeuten volgen daarvoor een opleiding en dienen voor het uitoefenen van het beroep in het register diergeneeskundigen te staan. Nadere informatie, ook over erkende paardenfysiotherapeuten in Limburg, is te vinden op de website van de Nederlandse beroepsvereniging voor Fysiotherapie bij dieren.

In onze agenda staan de activiteiten vermeld die in Limburg worden georganiseerd en betrekking hebben op paardenwelzijn. Dit geldt ook voor eventuele KNHS-cursussen PaardenWelzijn.

Op de website van de KNHS vind je allerlei achtergrondinformatie over het verzorgen van paarden.

Kijk hier voor meer informatie over besmettelijke paardenziekten.

Natural Horsemanship kan bijdragen aan een betere samenwerking met het paard door een verbeterde omgang en communicatie.

Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal