Besmettelijke paardenziekten

Ook paarden kunnen ziek worden. Dan is het belangrijk om enige basiskennis over paardenziekten te hebben en vooral van de bijbehorende symptomen zodat je ze kunt herkennen. Hier vind je informatie over verschillende paardenziekten zoals atypische myopathie; blue tongue; droes; influenza; rhinopneumonie en het West-Nijl virus.

Een aantal dierziekten is zo besmettelijk dat het belangrijk is om ze in een vroeg stadium op te sporen en te bestrijden. In EU-verband is daarom afgesproken dat in alle lidstaten bij de eerste signalen bepaalde ziekten gemeld moeten worden. Die plicht tot melden geldt ook in de rest van de wereld. Het gaat om de volgende ziekten te melden door dierenarts en houder van de dieren en overige besmettelijke dierziekten, te melden door de dierenarts. Kijk hier naar wat er in werking wordt gesteld na een ontvangen melding. 

Als er zich bij paarden verschijnselen voordoen die erop duiden dat zij een aangifteplichtige dierziekte onder de leden hebben, of een aangifteplichtige dierziekte niet kunnen uitsluiten, is het melden dus verplicht. Aanmelden moet bij het landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.

Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal