Identificatie en registratie

Volgens de Europese wetgeving is voor iedere pony en ieder paard in de Europese Unie een paspoort verplicht. In Nederland wordt het paspoort gebruikt in combinatie met een chip: voor alle paarden en pony's die langer dan zes maanden in Nederland verblijven is er een chipverplichting.

De Nederlandse overheid, dierenartsen, paardenstamboeken, paardensportorganisaties, en alle overige organisaties die met de paardensportsector te maken hebben werken mee aan de uitvoering. De paardensportsector heeft er veel belang bij en heeft meegewerkt aan een praktische invulling van de verordening.

Voor paarden die niet geregistreerd zijn bij één van de erkende stamboeken kan een paspoort worden afgegeven door een daartoe bevoegde instantie. Voor veulens geldt dat zij binnen zes maanden na geboorte van een chip en een paspoort moeten zijn voorzien.

Wanneer een dier vervoerd wordt, heeft hij altijd een paspoort nodig. Bij het aanvragen van een paspoort wordt de eigenaar in het paspoort vermeld. Het paspoort geldt echter niet als juridisch eigendomsbewijs. Bij verkoop blijft het paspoort bij het dier.

Kijk hier voor meer informatie over het paardenpaspoort en de chipverplichting.

Vanaf 2009 geldt de wettelijke verplichting dat alle paardenpaspoorten moeten zijn voorzien van pagina's voor "Medische behandeling". Deze verplichting geldt in alle Europese landen en zowel voor nieuwe als voor oude paspoorten van vóór 2004.

Op de pagina’s "Medische behandeling" moet worden aangegeven of het desbetreffende paard wel of niet bestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie. Is hier niets ingevuld, dan is het paard automatisch bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet bij het behandelen van zo’n voor de slacht bestemd paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort vermelden. Het betreft de zogenaamde essentiële diergeneesmiddelen voor paarden. Je dierenarts weet om welke stoffen het gaat. Kijk hier voor meer informatie.

Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal