Paardensport is een speerpuntsport in Limburg, een strategische keuze die leidend is voor de acties om Limburg te laten uitgroeien tot dé paardensportprovincie van Nederland.

Provincie Limburg »


Met dit kwalitatief hoogstaand evenement draait Limburg mee in de top van internationale wedstrijden. Samen met de organisatie wordt de koppeling gelegd met de Limburgse breedtesport. 

Jumping Indoor Maastricht »


KNHS Regio Limburg is verantwoordelijk voor de organisatie van breedtesportwedstrijden, optimale kansen voor talenten vindt men van belang voor stimulering van de breedtesport.

KNHS Regio Limburg »


In samenwerking met Topsport Limburg wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een excellente paarden(top)sportomgeving waar paardensporters het beste uit zich zelf kunnen halen.

Topsport Limburg »


In samenwerking met de adviseurs van de Aelmans Adviesgroep worden projecten ondersteund. Er wordt brede expertise ingebracht op het gebied van vastgoed, milieu, omgeving, agro en bouw. 

Aelmans »
In samenwerking met Huis voor de Sport adviseert en begeleidt de Manager Limburg Paardensport gemeenten en sportorganisaties bij vraagstukken op het gebied van paardensport.

Huis voor de sport Limburg »


In samenwerking met de gemeente Weert, Huis voor de Sport Limburg en de paardensportsector in Weert wordt gewerkt aan het verbeteren van het paardensportaanbod in Weert.

Gemeente Weert »


Gemeente Horst aan de Maas, Huis voor de Sport Limburg en de paardensportsector in Horst aan de Maas verkennen de opties voor breedtesport in en om Equestrian Centre de Peelbergen.

Gemeente Horst aan de Maas »


In samenwerking met Equestrian Centre de Peelbergen en de paardensportsector in Horst worden de opties verkend voor breedtesport in en om Equestrian Centre de Peelbergen. 

Equestrian Centre de Peelbergen »
Samen met de LLTB Vakgroep Paardenhouderij wordt gewerkt aan de professionalisering van het hippisch ondernemerschap via bijeenkomsten en een kennisplatform voor jong ondernemerstalent.

LLTB »


Dit gratis toegankelijke menspektakel met tal van randactiviteiten biedt een gezellige dag uit voor groot en klein. Samen met de organisatie wordt de koppeling gelegd met de Limburgse breedtesport. 

Menwedstrijden Horst aan de Maas »


In samenwerking met de gemeente Nuth, Huis voor de Sport Limburg en de paardensportsector in Nuth krijgt lokale samenwerking gestalte om Nuth als paardensportgemeente te positioneren.

Gemeente Nuth »


In samenwerking met HAS Kennistransfer en de LLTB Vakgroep Paardenhouderij wordt in 2014 in een pilot een Masterclass georganiseerd voor een selecte groep jonge hippisch ondernemers. 

HAS Kennistransfer »
Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal