Over ons

Gerard Dingemans

De Limburgse paardensector heeft de ambitie uitgesproken de positie van Limburg als dé paardensportprovincie van Nederland te willen versterken. Daartoe is het Limburgs Paardensportplan ontstaan: een integrale visie die vanuit de Provincie Limburg, de LLTB Vakgroep Paardenhouderij en de KNHS Regio Limburg samen met de Limburgse paardensector is gemaakt.

Deze 5 partijen hebben in 2011 hun krachten gebundeld voor de opstart van de uitvoering: Provincie Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg, LLTB en de KNHS Regio Limburg

Om de continuïteit in de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan en het toewerken naar concrete resultaten te borgen is in 2014 de Stichting Limburg Paardensport opgericht. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan Janssen; secretaris en penningmeester Herman Vrehen en bestuursleden Paul Hendrix, Charlotte Leurs en Jos Bemelmans. De Manager Limburg Paardensport wordt aangestuurd door het bestuur.

De Manager Limburg Paardensport geeft vanuit een aanjagende en verbindende rol samen met het bestuur, de partners van Limburg Paardensport en vooral de sector zelf, uitvoering aan de gezamenlijke ambities. De Manager Limburg Paardensport werkt vanuit een neutrale positie als een soort makelaar en legt verbindingen binnen de sector en tussen de sector, overheden en bedrijfsleven.

De Limburgse bondscoaches Rob Ehrens; Mans Buurman; Luc Steeghs en Harry de Ruyter zijn samen met Frank Kemperman (directeur CHIO Aachen) belangrijke ambassadeurs van Limburg Paardensport. 

Een partnership van Limburg Paardensport voor een minimale bijdrage van € 2.500,- per jaar heeft u onder andere het volgende te bieden:

  • Een uniek netwerk met advies, specialistische kennis en expertise
  • Meedenken en meewerken aan versterking van de Limburgse paardensector
  • Een preferred position ten aanzien van inzet in projecten
  • Exclusieve toegang tot de jaarlijkse besloten netwerkbijeenkomst voor partners en stakeholders
  • Jaarlijks symposium tijdens Jumping Indoor Maastricht
  • Profilering als partner via projecten en online  
  • € 500,- korting per tafel (8 personen) voor het Limburgs Paardensport Gala 2017 op 7 november a.s.

Heeft u belangstelling voor een partnership? Neem dan contact op met Cissy Schuring via c.schuring@spam-protectlimburgpaardensport.com of 06-31044930.

Groepsfoto van links naar rechts: Jos Bemelmans; Jack Opgenoord (adviseur), Herman Vrehen; Charlotte Leurs; Cissy Schuring en Jan Janssen.

Contactpersoon

Ir. ing. Cissy Schuring is sinds oktober 2011 programmamanager voor het Limburgs Paardensportplan. Vanaf oktober 2014 geeft zij als Manager Limburg Paardensport vanuit een aanjagende en verbindende rol samen met de betrokken partijen en vooral de paardensportsector zelf, uitvoering aan de Limburgse hippische ambities.

Heb je vragen, suggesties of ideën? Neem dan contact op!

  

Facts & figures

1 op de 10 Limburgers is paardensportliefhebber

Economisch belang sector € 185.000.000,-

1.500 km ruiter- en menroutes

200 officiële paardensportwedstrijden

Internationale topevenementen in Maastricht; Horst en Castenray

32.000 paardensporters

6.400 wedstrijdsporters

200 geregistreerde paardenbedrijven

115 officiële paardensportverenigingen

1.500 paardenfokkers

1.500 veulens per jaar

4 bondscoaches

Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal