Ambities 2020 - 2028

Belangrijke resultaten

Stip op de horizon

In 2028 hebben we in Limburg een Olympisch Klimaat gecreëerd waardoor iedereen in de regio vanuit zijn eigen verbondenheid met het paard, topprestaties kan leveren. Daarmee is Limburg één van de mondiale hippische hotspots en heeft het haar relevantie bewezen op het gebied van sport, markt en maatschappij. 

De doelstellingen zijn nader uitgewerkt in de pijlers: economie; sport, onderwijs, landschap en branding.
 

Economie

Het economisch belang van de paardensector in Limburg is sinds 2009 met 28 procent gegroeid tot 175 miljoen euro. Limburg telt 1.221 organisaties die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn in de paardensector. De sector is goed voor 870 betaalde arbeidsplaatsen die door 1.100 personen worden ingevuld. Naar verwachting investeert de sector de komende jaren in totaal 88 miljoen euro. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut in Utrecht in opdracht van de provincie Limburg naar de economische omvang en potentie van de Limburgse paardensector. Voor de komende jaren wordt ingezet op een groei van de hippische economie in de regio van € 175 miljoen naar € 225 miljoen.
 

Sport

Sportstimuleringsprogramma's ter bevordering van de instroom en de doorstroom in de paardensport brengen met samenhangend sportaanbod en wedstrijden verspreid over de provincie meer structuur en ontwikkelmogelijkheden. Ter bevordering van de sport wordt tevens ingezet op bijvoorbeeld talentontwikkeling, het versterken van verenigingen en evenementen en het verbeteren van de sportinfrastructuur. Doelstelling is het aantal wekelijkse beoefenaars van de paardensport te vergroten naar 15.000.
  

Onderwijs

Het werkgever- en werknemerschap in de sector zijn van belang voor de ontwikkeling van de hippische dynamiek. Met relevante partijen wordt op zowel MBO- als HBO-niveau gewerkt aan verbetering van de aansluiting van het hippisch onderwijs op de vraag vanuit de (internationale) markt. Streven is een innovatieve en duurzame pps-constructie tussen het MBO-onderwijs en de arbeidsmarkt te realiseren met als motor een Triple helix samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.
 

Landschap

Om meer kansen te benutten van de paardensector als bouwsteen voor landschappelijke ontwikkeling wordt ingezet op het creëren van meer paardeninclusief beleid op economisch, ruimtelijk en sociaal vlak in Limburgse gemeenten en bij de provincie. Daarvoor is het van belang het netwerk van paardengemeenten uit te breiden maar ook de betekenis van de paardensector op sociaal, maatschappelijk, economisch en ruimtelijk gebied beter in beeld te brengen. Het realiseren van een dekkend knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes is niet alleen van belang voor de sport maar draagt ook nadrukkelijk bij aan de kansen in het kader van recreatie en toerisme.
 

Branding

Branding is van belang voor profilering van de regio en het borgen van de sociaal, maatschappelijke en economische relevantie. De paardensector vormt een volwaardige zelfstandige bedrijfstak, dit is echter nog niet overal doorgedrongen. Evenals het feit dat er geen andere sector is die zoveel raakvlakken heeft met uiteenlopende beleidsterreinen en daarmee zo'n unieke bijdrage kan leveren aan de maatschappij en ons leefklimaat. Middels promotie en storytelling en organisatie van diverse unieke netwerkevents wordt onder andere ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid, het verbeteren van de toegankelijkheid en het maatschappelijk imago.
 

Ontwikkeling Grandorse

Samenwerkingsverbanden lokale verenigingen

Jumping Indoor Maastricht

Horse Driving Kronenberg

WK Enkelspannen en paramennen 2018

Grandorse Horse Trials

KNHS Regiokampioenschappen

Eventing Hulsberg

Masterclass voor jonge hippisch ondernemers 2015-2018

Hippische Adviesgroep 2019

Dekkend knooppuntennetwerk ruiter- en menroutes Midden-Limburg

Dekkend knooppuntennetwerk ruiter- en menroutes Noord-Limburg

KNHS Kwaliteitslabel PaardenWelkom

Kennismaking paardensport voor 5.000 kinderen 2015-2017

Limburgse Basisschoolkampioenschappen

JIMMY'S Scholenprogramma

Stichting Paardensport Nuth-Beekdaelen 2016-2019

Ontwikkeling Hippisch College Limburg

KNHS Talent Boost programma

Fokker zoekt Ruiter

Limburgs Paardensport Gala 2017/2018/2019

Handelsmissie World Equestrian Games Tryon

Equicross Potentials

Euro Dressuur Cup

Sportfaciliteiten Grandorse, Panningen, Meerlo, Hulsberg

Nationaal Talentcentrum Rob Ehrens

Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal