Belangenbehartiging

De ontwikkeling van de paardensector gaat razendsnel. Zij krijgt economisch en maatschappelijk steeds meer betekenis en wordt steeds professioneler. De paardenhouderij verdient daardoor een actieve rol in het proces van beleidsbepaling en regelgeving.

In de Sectorraad Paarden werkt de sector aan de landelijke belangenbehartiging voor de paardensector:

  • Sectorraad Paarden (SRP) is een zelfstandige stichting (sinds 1 januari 2007)
  • De Sectorraad Paarden is hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid
  • De Sectorraad Paarden is dé spreekbuis van de paardensector richting overheid
  • De Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland.
  • De Sectorraad Paarden wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector.
  • De Sectorraad Paarden behartigt de gemeenschappelijke belangen vanuit een samenwerking tussen de sport, de fokkerij en de ondernemers.
Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal