Stimuleringsregelingen

De provincie Limburg ziet Limburg Paardensport als platform voor de sector en de sport. Er kunnen daarom provinciale middelen worden ingezet voor het stimuleren van de sport. Voor toekenning van een bijdrage aan nieuwe sportstimuleringsactiviteiten of evenementen worden de volgende criteria gehanteerd:
* Minimaal 50% cofinanciering;
* Bovenlokale uitstraling;
* Verbinding topsport en breedtesport.

Sportaanbieders of paardenhouders kunnen een verzoek indienen via ons aanvraagformulier en bij voorkeur voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het betreffende programma zal plaatsvinden.

Het verbeteren en vermarkten van de buitenrij mogelijkheden

| Stimuleringsregeling Paardenwelkom 2021/2022

Eén van de speerpunten voor de Stichting Limburg Paardensport en haar partners is het verbeteren en vermarkten van de buitenrij mogelijkheden in de provincie. In Limburg wordt hard gewerkt aan een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. Inmiddels is dat voor bijna 75% gereed.

Op initiatief van Limburg Paardensport en Limburg Marketing is in samenwerking met de KNHS in 2019 het label PaardenWelkom ontwikkeld. Dat wordt landelijk uitgerold. Zo hadden 3 Limburgse paardenbedrijven in 2019 de primeur tijdens de uitreiking van de eerste officiële PaardenWelkom-gevelborden.

Lees meer

Het PaardenWelkom-label kenmerkt locaties met uitstekende service en faciliteiten voor ruiters en menners die graag buiten willen rijden. Zo kunnen ze veilig en optimaal genieten van een (meerdaagse) rit of vakantie. Alle relevante informatie is te vinden op www.buitenrijden.nl.

Versneld en goedkoper aanspraak maken op het kwaliteitskeurmerk PaardenWelkom kan via onze stimuleringsregeling. Limburgse locaties kunnen hier gebruik van maken. Het is een versneld traject met voorinspectie vanuit de KNHS Regio Limburg. Locaties krijgen 50% korting op de deelnamekosten voor het eerste kalenderjaar. Aanmelden kan via [email protected] onder vermelding van “stimuleringsregeling Limburg Paardensport”.

Promotie van de gelabelde locaties vindt plaats via de routeplanners op de websites van www.paardrijdenlimburg.nl en www.buitenrijden.nl. Bekijk hier meer informatie over het label en de criteria. Neem voor eventuele vragen contact op met de KNHS via [email protected]

| Stimuleringsregeling Keurmerk Paardenwelzijn 2021/2022

Limburgse stimuleringsregeling KPW: als welzijn van paarden ook voor u vanzelfsprekend is!

De Sectorraad Paarden heeft in nauwe samenwerking met FNRS, LTO, KNHS, KWPN en FNHB het Keurmerk Paarden Welzijn (KPW) ontwikkeld. Doel is hiermee het welzijn van de paarden in Nederland steeds verder te verbeteren.

Dit is in ieders belang. Daarom heeft de Stichting Limburg Paardensport een speciale regeling beschikbaar gesteld voor Limburgse paardenbedrijven met minimaal 15 paarden. Maak nu versneld en met 50% korting aanspraak op het kwaliteits Keurmerk Paarden Welzijn.

Lees meer

De reguliere kosten liggen tussen de € 240,- (10 paarden) en € 650,- (80 paarden of meer). Ontvang 50% korting op de kosten voor het eerste kalenderjaar bij gebruik van de stimuleringsregeling en certificering van het bedrijf (maximaal 325 euro).

Tijdens de inspectie worden het bedrijf en de paarden getoetst op vier uitgangspunten: goede voeding; huisvesting; gezondheid en gedrag. Aanmelden hiervoor kan via [email protected] onder vermelding van “stimuleringsregeling Limburg Paardensport”.

Alle relevante informatie over het keurmerk is te vinden op www.keurmerkpaardenwelzijn.nl. Promotie van de gecertificeerde locaties zal plaatsvinden via Limburg Paardensport en landelijke communicatiekanalen.

| Nieuws

Nieuws
22 september 2022

Teamdag Limburg Future Pro’s

Tijdens de teamdag medio september, voor de Limburg Future Pro’s, werd speciaal ingezoomd op een aantal belangrijke vaardigheden die samenhangen met succesvol zijn in wat je doet: De talenten volgden…
Nieuws
22 september 2022

Eerste bio-thermochip geplaatst bij veulen op stal Egchelheide

Op Stal Egchelheide in Egchel werd het eerste Nederlandse veulen voorzien van een bio-thermo chip. Deze chip bevat niet enkel een uniek registratienummer ter identificatie van het dier, maar ook…
Nieuws
22 september 2022

UITNODIGING MeetUp tijdens JIM 2022

Het is tijd om weer eens bij te praten! We hebben namelijk een hoop nieuwtjes en mooie ideeën die we graag met jullie willen delen. We zijn ook benieuwd naar…

Heeft u vragen? Of suggesties of ambities die u wilt delen? Neem dan contact op!

Cissy Schuring
Manager Limburg Paardensport

+31 (0)6 310 44 930
[email protected]
Post adres: Kalanderdonk 1, 6218 HC Maastricht