Stimuleringsregelingen

Limburg Paardensport biedt diverse stimuleringsregelingen. Sportaanbieders of paardenhouders kunnen een verzoek indienen via ons aanvraagformulier. Dit kan alleen voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het betreffende programma zal plaatsvinden. Voor 2021 is er nog ruimte in het beschikbare stimuleringsbudget voor nieuwe activiteiten voor senioren en mensen met een beperking. De provincie Limburg ziet Limburg Paardensport als platform voor de sector en de sport. Er kunnen daarom provinciale middelen worden ingezet voor het stimuleren van de sport. Voor toekenning van een bijdrage aan sportstimuleringsactiviteiten worden de volgende criteria gehanteerd:
* Minimaal 50% cofinanciering;
* Bovenlokale uitstraling;
* Verbinding topsport en breedtesport.

Het verbeteren en vermarkten van de buitenrij mogelijkheden

| Stimuleringsregeling Paardenwelkom 2020/2021

Eén van de speerpunten voor de Stichting Limburg Paardensport en haar partners is het verbeteren en vermarkten van de buitenrij mogelijkheden in de provincie. In Limburg wordt hard gewerkt aan een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. Inmiddels is dat voor bijna 75% gereed.

Op initiatief van Limburg Paardensport en Limburg Marketing is in samenwerking met de KNHS in 2019 het label PaardenWelkom ontwikkeld. Dat wordt landelijk uitgerold. Zo hadden 3 Limburgse paardenbedrijven in 2019 de primeur tijdens de uitreiking van de eerste officiële PaardenWelkom-gevelborden.

Lees meer

Het PaardenWelkom-label kenmerkt locaties met uitstekende service en faciliteiten voor ruiters en menners die graag buiten willen rijden. Zo kunnen ze veilig en optimaal genieten van een (meerdaagse) rit of vakantie. Alle relevante informatie is te vinden op www.buitenrijden.nl.

Versneld en goedkoper aanspraak maken op het kwaliteitskeurmerk PaardenWelkom is nu mogelijk in Limburg. Er bestaat een stimuleringsregeling voor het verkrijgen van het PaardenWelkom-label. Limburgse locaties kunnen hier gebruik van maken. Het is een versneld traject met voorinspectie vanuit de KNHS Regio Limburg. Locaties krijgen 50% korting op de deelnamekosten voor het eerste kalenderjaar. Aanmelden kan via [email protected] onder vermelding van “stimuleringsregeling Limburg Paardensport”.

Promotie van de gelabelde locaties vindt plaats via de routeplanners op de websites van www.paardrijdenlimburg.nl en www.buitenrijden.nl. Bekijk hier meer informatie over het label en de criteria. Neem voor eventuele vragen contact op met Eileen Bakker, Accountmanager Recreatiesport van de KNHS, via 06- 295 091 96 of mail naar [email protected]

| Stimuleringsregeling Keurmerk Paardenwelzijn 2020/2021

Limburgse stimuleringsregeling KPW: als welzijn van paarden ook voor u vanzelfsprekend is!

De Sectorraad Paarden heeft in nauwe samenwerking met FNRS, LTO, KNHS, KWPN en FNHB het Keurmerk Paarden Welzijn (KPW) ontwikkeld. Doel is hiermee het welzijn van de paarden in Nederland steeds verder te verbeteren.

Dit is in ieders belang. Daarom heeft de Stichting Limburg Paardensport een speciale regeling beschikbaar gesteld voor Limburgse paardenbedrijven met minimaal 15 paarden. Maak nu versneld en met 50% korting aanspraak op het kwaliteits Keurmerk Paarden Welzijn.

Lees meer

De reguliere kosten liggen tussen de € 240,- (10 paarden) en € 650,- (80 paarden of meer). Ontvang 50% korting op de kosten voor het eerste kalenderjaar bij gebruik van de stimuleringsregeling en certificering van het bedrijf (maximaal 325 euro).

Tijdens de inspectie worden het bedrijf en de paarden getoetst op vier uitgangspunten: goede voeding; huisvesting; gezondheid en gedrag. Aanmelden hiervoor kan via [email protected] onder vermelding van “stimuleringsregeling Limburg Paardensport”.

Alle relevante informatie over het keurmerk is te vinden op www.keurmerkpaardenwelzijn.nl. Promotie van de gecertificeerde locaties zal plaatsvinden via Limburg Paardensport en landelijke communicatiekanalen.

Stimuleringsregeling nieuwe paardensportactiviteiten voor senioren en/of mensen met een beperking – 2021

Voor toekenning van een eventuele bijdrage worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Het betreft een nieuwe paardensportactiviteit;
  • Doelgroep: senioren en/of mensen met een beperking;
  • Minimaal 25 deelnemers;
  • Maximum bijdrage van 50% in de begroting met een maximum van € 1.500,-.

| Nieuws

Nieuws
14 september 2021

Fokker zoekt Ruiter 2021/2022 open voor inschrijving

Fokkers en eigenaren kunnen hun jonge spring of dressuurpaarden weer aanmelden om gereden te worden onder begeleiding van Fokker zoekt Ruiter. Ook jonge ruiters kunnen zich aanmelden op [email protected]  of…
Nieuws
10 september 2021

Regerend wereldkampioen Martin Hölle op de eerste dag al aan de leiding

De eerste 49 aanspanningen hebben hun dressuurproef er op zitten. Het zonnige weer lokte veel bezoekers naar Grandorse. Veel menfans waren gekomen om hun favoriet aan te moedigen of te…
Nieuws
8 september 2021

Een warm onthaal op Limburg 2021

Afgelopen maandag zijn de deelnemers gearriveerd op het wereldkampioenschap tweespannen Limburg 2021 op de mooie terreinen van Grandorse in Kronenberg. Was er in 2020 nog de domper van het niet…

Heeft u vragen? Of suggesties of ambities die u wilt delen? Neem dan contact op!

Cissy Schuring
Manager Limburg Paardensport

+31 (0)6 310 44 930
[email protected]
Post adres: Kalanderdonk 1, 6218 HC Maastricht