Over ons

De Limburgse paardensector heeft de ambitie uitgesproken de positie van Limburg als dé paardenprovincie van Nederland te willen versterken. Daartoe is het Limburgs Paardensportplan ontstaan: een integrale visie die vanuit de Provincie Limburg, de LLTB Vakgroep Paardenhouderij en de KNHS Regio Limburg samen met de Limburgse paardensector is gemaakt.

Deze 5 partijen hebben in 2011 hun krachten gebundeld voor de opstart van de uitvoering in een projectgroepvorm met Cissy Schuring als programmamanager.

Om de continuïteit in de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan en het toewerken naar concrete resultaten te borgen is in 2014 de Stichting Limburg Paardensport opgericht. Het huidige bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan Janssen; secretaris en penningmeester Herman Vrehen en bestuursleden Paul Hendrix, Geert van Wijlick, Peter van de Pas, Jan Rensen en Ellen Laeven. De Manager Limburg Paardensport wordt aangestuurd door het bestuur.

De Manager Limburg Paardensport geeft vanuit een aanjagende en verbindende rol samen met het bestuur, de partners van Limburg Paardensport en vooral de sector zelf, uitvoering aan de gezamenlijke ambities. De Manager Limburg Paardensport werkt vanuit een neutrale positie als een soort makelaar en legt verbindingen binnen de sector en tussen de sector, overheden en bedrijfsleven.

De Limburgse bondscoaches Rob Ehrens; Mans Buurman en Luc Steeghs zijn samen met Frank Kemperman (directeur CHIO Aachen) belangrijke ambassadeurs van Limburg Paardensport. 

Vanuit andere provincies kan vraaggericht een beroep worden gedaan op onze kennis en ervaring. Wij juichen vergelijkbare initiatieven in andere provincies van harte toe met als doel onze regio samen verder op de kaart te zetten!

Een partnership van Limburg Paardensport voor een minimale bijdrage van € 2.500,- per jaar heeft u onder andere het volgende te bieden:

  • Een uniek netwerk met advies, specialistische kennis en expertise;
  • Meedenken en meewerken aan versterking van de Limburgse paardensector;
  • Een preferred position ten aanzien van inzet in projecten;
  • Exclusieve toegang tot de jaarlijkse besloten netwerkbijeenkomst voor partners en stakeholders;
  • Jaarlijkse Meet-Up tijdens Jumping Indoor Maastricht;
  • Profilering als partner via projecten en online; 
  • € 500,- korting per tafel (8 personen) voor het jaarlijks Limburgs Paardensport Gala tijdens JIM.

Heeft u belangstelling voor een partnership? Neem dan contact op met Cissy Schuring via c.schuring@spam-protectlimburgpaardensport.com of 06-31044930.

Contactpersoon

Ir. ing. Cissy Schuring is sinds oktober 2011 programmamanager voor het Limburgs Paardensportplan. Vanaf oktober 2014 geeft zij als Manager Limburg Paardensport vanuit een aanjagende en verbindende rol samen met de betrokken partijen en vooral de paardensector zelf, uitvoering aan de Limburgse hippische ambities.

Heb je vragen, suggesties of ideën? Neem dan contact op!

  

Facts & figures

1 op de 10 Limburgers is paardenliefhebber

Economisch belang in Limburg € 175.000.000,-

Investeringen komende vijf jaar € 90.000.000,-

1.500 km ruiter- en menroutes

200 officiële paardensportwedstrijden

Internationale topevenementen

40.000 paardensporters

200 geregistreerde paardenbedrijven

115 officiële paardensportverenigingen

1.500 paardenfokkers

1.500 veulens per jaar

3 bondscoaches

Ga naar onze Facebook pagina
Ga naar ons Twitter kanaal