Over ons

De Limburgse paardensector heeft in het Limburgs Paardensportplan (2010) de ambitie uitgesproken om de positie van Limburg als dé paardenprovincie van Nederland te willen versterken. De Provincie Limburg, de LLTB Vakgroep Paardenhouderij en de KNHS Regio Limburg hebben samen met de provinciale sportorganisaties in 2011 hun krachten gebundeld voor de opstart van de uitvoering in een projectgroepvorm met Cissy Schuring als programmamanager.

Om de continuïteit in de uitvoering te borgen is in 2014 de Stichting Limburg Paardensport opgericht. Het huidige bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan Janssen, secretaris en penningmeester Peter van de Pas en bestuursleden Mathijs van Asten, Geert van Wijlick en Jan Rensen.

Cissy Schuring is als Manager Limburg Paardensport hét gezicht en centraal aanspreekpunt van de stichting. De manager werkt met name op strategisch en tactisch niveau vanuit een neutrale positie als een soort kennis- en netwerkmakelaar. Daarnaast legt ze verbindingen binnen en tussen de sector, overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De basis hiervoor vormt het jaarlijks werkplan. De manager stuurt op basis hiervan en bewaakt de samenhang en afstemming tussen de onderdelen. Er wordt stevig ingezet op daar waar energie zit of gecreëerd kan worden.

Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen en bestuurt op afstand. Zij zijn gekozen op persoonlijke titel vanwege hun competenties, achtergronden, posities en netwerken in het bedrijfsleven; de politiek; (top)sport en fokkerij; en hun ervaring en expertise in de praktijk. De jaarlijkse begroting voor de uitvoeringsorganisatie wordt tezamen met het werkplan en de daarbij behorende begroting, in het bestuur vastgesteld. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk.

| Missie

“Wij zijn een netwerkende organisatie en dé aanjager voor ontwikkeling van de paardensector in de regio. Door te faciliteren, entameren en inspireren wordt ingezet op het versterken van de hippische dynamiek. Wij zijn omgevingsbewust, leggen verbindingen en helpen ambities tot ontwikkeling en uitvoering te brengen.”

Volgens ons motto “Samen succesvol in de regio!”, wordt nooit alleen geopereerd. Op basis van actieve partnerships worden ambities van de paardensector op lokaal of provinciaal niveau gekatalyseerd onderverdeeld naar de pijlers economie, sport, opleidingen, ruimte en branding. Wij zijn complementair en niet concurrerend voor bestaande organisaties en loyaal aan het regionaal belang. Wij richten ons primair op koplopers met ambitie.

De Limburgse bondscoaches Rob Ehrens, Mans Buurman en Luc Steeghs zijn samen met Frank Kemperman (directeur CHIO Aachen) belangrijke ambassadeurs van Limburg Paardensport.

Vanuit andere provincies kan vraaggericht een beroep worden gedaan op onze kennis en ervaring. Wij juichen vergelijkbare initiatieven in andere provincies van harte toe met als doel onze regio samen verder op de kaart te zetten!

| Limburg Paardensport heeft de volgende stip op de horizon voor de regio geformuleerd

“In 2030 is Limburg één van de mondiale hippische hotspots met een bewezen relevantie voor sport, markt en maatschappij. Deze regio heeft dan een klimaat, waarin eenieder vanuit zijn eigen verbondenheid met het paard, topprestaties kan leveren.”

De regio is het gebied in een straal van ongeveer 150 kilometer rondom Maastricht: het centrum van de internationale paardensport. Juist deze ligging is met de voorhanden zijnde infrastructuur bepalend voor de ontwikkeling van de hippische dynamiek in de provincie Limburg.

| Nieuws

Nieuws
20 maart 2024

Lars Kersten boekt winst Wereldbekerwedstrijd Göteburg

In een volgepakt Scandinavium in het Zweedse Göteburg zorgde de 24-jarige Limburgse springruiter Lars Kersten, Limburgs Talent van het jaar 2018, een paar weken geleden voor een regelrechte sensatie. Met…
Nieuws
20 maart 2024

Grote opkomst kennisbijeenkomst “Toekomst hippisch ondernemerschap”

Maandag 26 februari kregen ongeveer 100 gasten een afwisselend programma op de prachtige accommodatie Hippisch Centrum Montfort gepresenteerd waarin allerlei voor de bedrijfsvoering van belang zijnde actuele thema’s de revue…
Nieuws
17 januari 2024

Update – Mogelijke heropening vliegbasis Vredepeel

Plannen defensie: meer vliegen F35 - groter laagvlieggebied helikopters - landingsbaan transportvliegtuig In december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschenen. Hierin staan verschillende plannen van Defensie voor onder andere haar…

Heeft u vragen? Of suggesties of ambities die u wilt delen? Neem dan contact op!

Cissy Schuring
Manager Limburg Paardensport

+31 (0)6 310 44 930
[email protected]
Post adres: Kalanderdonk 1, 6218 HC Maastricht