Doelstellingen 2030

Samen met meer dan 25 partners zet Limburg Paardensport in op ontwikkeling van de sport & de sector en het versterken van de positie van Limburg als internationale hotspot. De stichting start projecten en initiatieven in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), de Federatie voor Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), diverse onderwijsinstellingen, gemeenten, de provincie Limburg en andere relevante partijen uit het bedrijfsleven en de internationale dynamiek. Limburg Paardensport heeft een groot netwerk, legt verbindingen en helpt met start-ups.

De beschreven doelstellingen hebben effect op de gezondheid van mens en paard, de economie, het werk en de leefomgeving. Ze zijn uitgewerkt in de pijlers: economie; sport, educatie, ruimte en participatie. Tussen deze pijlers zijn vanwege de brede spin-off vele dwarsverbanden te leggen.

Economie

Groei van de hippische economie in de regio van € 175 miljoen naar € 225 miljoen, door het vermarkten van de hippische regio op mondiale schaal middels:

 • Een collectief kwaliteitslabel voor paardenbedrijven;
 • Creëren van internationale samenwerkingsverbanden in zowel de Euregio als met andere mondiale hippische hotspots;
 • Iedere 2 jaar organisatie van een handelsmissie;
 • Loketfunctie voor buitenlandse belangstellenden;
 • Versterking Maastricht Aachen Airport voor de paardenhandel.

Sport

Voor de instroom en doorstroom in de sport is een breed en toegankelijk sportaanbod in diverse disciplines en op alle niveaus van groot belang. Er wordt ingezet op:

 • 500 kinderen hebben via de basisschool kennis gemaakt met de paardensport;
 • KNHS Talent Boost stimuleringsprogramma voor dressuur, springen, eventing en mennen;
 • Talentprogramma Limburg Future Pro’s voor dressuur, springen en eventing;
 • Jaarlijkse organisatie van tenminste 1 internationaal 4* topevenement in de regio;
 • Iedere 2 jaar organisatie van tenminste 1 Europees of Wereldkampioenschap in de regio;
 • Limburgs Sportpaardenfonds.

Educatie

Voor doorontwikkeling en verdere professionalisering van de sector en de sport is kennisontwikkeling en goed onderwijs cq. bijscholing voor particulieren, werkgevers en werknemers van groot belang. Doel is:

 • Een internationaal hippisch opleidingscentrum onder de vlag van het samenwerkingsverband Hippisch College Limburg;
 • Limburgs Trainingsplatform met 2 kennisevents per jaar voor paardenliefhebbers zoals ruiters, rijders en instructeurs.

Ruimte

Paardenhouderij draagt bij aan landschappelijke ontwikkeling en beleving in het buitengebied. Er wordt ingezet op:

 • Paarden-inclusief beleid in minimaal 10 gemeenten;
 • Tenminste 1 allround paardensportaccommodatie per Limburgse gemeente;
 • Een provinciaal dekkend en goed onderhouden knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes.

Participatie

De paardensector vormt een volwaardige zelfstandige bedrijfstak. Dit is echter nog niet overal doorgedrongen. Daarnaast is positieve beeldvorming van belang om te kunnen blijven sporten en werken met paarden en voor het boosten van ontwikkeling is het belangrijk netwerkgelegenheid te bieden. Deze effecten worden gecreëerd door:

 • Jaarlijkse organisatie van netwerkevents als het Limburgs Paardensport Gala met de uitreiking van de Limburgse Paardensport Prijzen en een openbaar toegankelijke Meet-Up;
 • Data-ontwikkeling;
 • Berichtgeving over ontwikkelingen in de regio via onze communicatiekanalen.

Heeft u vragen? Of suggesties of ambities die u wilt delen? Neem dan contact op!

Cissy Schuring
Manager Limburg Paardensport

+31 (0)6 310 44 930
[email protected]
Post adres: Kalanderdonk 1, 6218 HC Maastricht