Aan de Nederlandse zijde van het grensgebied van Venlo tot Echt- Susteren ligt al een goed ruiterroutenetwerk. Dat houdt echter op bij de grens. Het is een lang gekoesterde wens van veel ruiters aan beide zijden van de grens om dit uit te breiden. Zodat er een groot grensoverschrijdend netwerk van ruiterroutes ontstaat met een veel groter belevingsgebied. Het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette betovert immers met zijn mooie landschappen van bos en heide, meren, rivieren en veengebieden.

Kreis Viersen (D), het routebureau Noord- en Midden-Limburg, Limburg Marketing en Grenspark Maas-Swalm-Nette zijn een project gestart om een gemeenschappelijk ruiterroutenetwerk te realiseren, deels gefinancierd door de EU. Dit past perfect in onze ambitie betreft het realiseren van een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes met grensoverschrijdende verbindingen.

Voordat het zover is zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Zoals welke wegen en paden zijn geschikt en veilig om over te rijden? Waar kunnen de ruiterpaden over de grens met elkaar verbonden worden? Welke veterinaire en andere regels bemoeilijken het grensoverschrijdende paardrijden?

De projectpartners, waaronder Kreis Viersen (initiator van het project) en talrijke gemeentes aan beide zijden van de grens, willen onder leiding van Grenspark Maas-Swalm-Nette en samen met paardensportverenigingen en andere betrokken deze vragen beantwoorden. Het doel is om in mei 2021 een uitvoeringsplan op te stellen dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. „Het zou geweldig zijn als straks naast wandelaars en fietsers ook ruiters ongehinderd kunnen genieten van de schoonheid van het gehele grenspark”, aldus de voorzitter van het Grenspark Andreas Budde.

Euregio Rijn-Maas-Noord heeft in februari een subsidie toegekend van € 25.000 (50% van de projectkosten) uit het INTERREG V A programma.