Het is regel dat een paard dat geweigerd is door de US Departement of Agriculture (USDA) omdat bloeduitslagen positief zijn bevonden, nooit meer in de USA kan worden toegelaten.

In december 2013 kreeg advocate Gea Stibbe (adviseur LLTB Vakgroep Paardenhouderij) de melding binnen van een Amerikaanse cliënte die een paard had gekocht in Nederland. Het betreffende paard werd bij binnenkomst in de USA positief bevonden op Glanders (kwade droes) door de USDA/ APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service). Dat was vreemd want dit paard was voor vertrek getest in Europa en negatief bevonden door een zeer gerenommeerd Europees laboratorium.

Uiteindelijk kwam het paard kort na kerst 2013 in Amsterdam terug en moest weer in quarantaine en er werden wederom bloedtesten gedaan. Voordat het paard weer werd toegelaten in Nederland diende eerst duidelijk te zijn of het paard inderdaad negatief was op Glanders. Vrij snel kwam de uitslag van het CVI Wageningen. Het paard testte, zoals verwacht, inderdaad negatief en mocht terug naar de exporterende partij.

In het onderzoek naar een oplossing bleek dat de testresultaten van USDA/APHIS aanzienlijk verschilden van die van het CVI Wageningen en Böse Labo. Dit was aanleiding om contact op te nemen met diverse deskundigen. Een klein testverschil is mogelijk maar dit verschil was (te) extreem en niet verklaarbaar.

Na de eerste onderhandelingen zijn de bloedmonsters van het paard naar verschillende referentielaboratoria gezonden, alsmede naar het CVI en USDA/APHIS. De CFT methode is gebruikt en de Western Blot methode als extra meting. Door alle laboratoria werd het paard negatief bevonden. Dat zou betekenen dat het paard opnieuw zou kunnen worden geëxporteerd, ware het niet dat de USDA eenmaal geweigerde paarden niet meer toelaat.

Stibbe nam contact op met het landbouwattaché in Washington die over deze speciale zaak contacten heeft gelegd met het hoofd van USDA/APHIS. Na de nodige onderhandelingen en duidelijk gemaakte afspraken mocht het paard opnieuw naar de USA. De USDA/APHIS stemde hierin toe en heeft haar regelgeving erop aangepast. Indien het paard of een paard positief zou testen zou de Western Blot test alsnog gedaan worden. Indien deze negatief zou zijn, was het duidelijk dat het paard geen Glanders heeft en de CFT methode een vals positief resultaat heeft gegeven.

Positief nieuws en een historisch moment. USDA/APHIS is aan het denken gezet en ziet nu in dat de CFT vals positieve uitslagen kan geven. Men was bereid om de regelgeving aan te passen en mee te werken. Daarenboven was het paard niet ziek, niet gedurende het gehele transport van december 2013 en ook op het quarantaine center in LA. Niemand is ziek geworden, geen dieren en geen personeel. Overigens komt Glanders in Europa al ruim 40 jaar niet meer voor.

Op 1 juli 2014 is het paard van Amsterdam naar LA getransporteerd, waar het op 3 juli 2014 werd vrijgegeven voor doorreis naar de nieuwe eigenaar.