Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas heeft op 10 juni de omgevingsvergunningen voor het aanleggen van de openbare ruimte en de gebouwen van Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) verleend. De vergunningen liggen vanaf eind deze week gedurende een periode van 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode wordt een voor iedereen (nog te plannen) toegankelijke informatieavond gehouden. Na de bouwvakvakantie start de aanleg van de hippische accommodatie.

In de afgelopen twee jaar hebben diverse partijen uit de hippische wereld zich verenigd in de Stichting Equestrian Centre de Peelbergen. Deze stichting heeft vervolgens samen met de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg de plannen in Park de Peelbergen concreet gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat in oktober 2013 de gemeenteraad van Horst aan de Maas ingestemd heeft met de gebiedsontwikkeling, waarmee een investering van € 3,5 miljoen gemoeid is. Ook de provincie Limburg levert een substantiële bijdrage van € 2,5 miljoen uit het regiofonds. Voorwaarde was wel dat ook de sector zelf zou investeren in de plannen met € 4,5 miljoen.

Equestrian Centre de Peelbergen wordt een hippisch centrum dat past in de regionale, nationale en internationale paardensport. Het centrum van Europese allure gaat in beginsel voorzien in de behoefte aan opleiding van sportpaarden, een ontmoetingscentrum voor handel in sportpaarden en het organiseren van wedstrijden en dagelijkse trainingen van paarden en ruiters. De breedtesport vormt een belangrijk onderdeel voor het Equestrian Centre de Peelbergen. De breedtesport is immers nog altijd de basis voor de topsport en de topsport inspireert en maakt breedtesportontwikkeling mogelijk. Het centrum zal opengesteld worden en blijven voor de breedtesport om ook talentontwikkeling een goede basis te bieden. Aan het centrum zullen dan ook coaches en trainers worden verbonden. Equestrian Centre de Peelbergen wil daarmee toegankelijk zijn voor iedereen inclusief de top.

De realisatie van dit grote internationale hippische centrum geeft een stevige impuls aan de economische ontwikkeling van Horst aan de Maas en de wijde omgeving. Het hippisch centrum draagt bij aan de sterke positie van Limburg binnen de paardensector en aan het imago van de regio in zijn algemeen. Tevens biedt het hippisch centrum ruimte aan lokale en regionale verenigingen en ondernemers met een spin-off voor de verre omgeving.