Naar aanleiding van het paardenvleesschandaal heeft de Europese Commissie besloten om de I&R-regeling die dateert van 2008, te herzien. Belangrijkste punt in het nieuwe voorstel is de Centrale Database per lidstaat. Nederland kent al een centrale database bij het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren.

De vraag is hoe de centrale database gevuld en beheerd wordt, nadat de productschappen zijn opgeheven. Nu wordt volstaan met de registratie van de identificatie. Het is echter nog niet duidelijk hoe ver Europa wil gaan met de Registratie van eigenaren, houders en locaties waar paarden gehouden worden.

De voorstellen worden becommentarieerd door de COPA COGECA working party horses. De LLTB/LTO is vertegenwoordigd in de COPA COGECA . Ook de werkgroep I&R van de Sectorraad Paarden is geïnformeerd en gevraagd om input te leveren. Kijk hier voor meer informatie