Op vrijdag 6 maart 2020 werd met een druk op de knop door gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport) de website van Hippisch College Limburg onthuld. Het samenwerkingsverband dat mede door Limburg Paardensport werd geïnitieerd, treedt vanaf nu naarbuiten om haar missie, het optimaal aansluiten van het hippische onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel, te volbrengen.

De partners van het samenwerkingsverband Hippisch College Limburg hebben op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg met elkaar het glas geheven op een succesvolle samenwerking.

Hippisch College Limburg is een samenwerkingsverband tussen het hippische beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost Nederland. De hippische sector in deze regio heeft een sterke positie en ontwikkelt zich in een hoog tempo. Door intensief samen te werken, wordt gezorgd voor voldoende personeel voor de hippische branche van de toekomst en wordt bijgedragen aan de versterking van de sector. Het is de bedoeling dat het aantal studenten in de MBO-opleiding van CITAVERDE College de komende jaren verdubbelt naar 200. Dat aantal is nodig om aan de vraag van de werkgevers te voldoen.

Door middel van arbeidsmarkt relevant onderwijs worden studenten optimaal voorbereid voor een baan in het toekomstige werkveld. Studenten werken samen met ondernemers uit de sector en krijgen de kans opdrachten voor en met het bedrijfsleven uit te voeren. Dit geeft ondernemers de kans om in contact te komen met toekomstige medewerkers. De samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor praktijkgericht onderwijs op maat en koppelt studenten met hun talenten aan preferente leerplekken om zo het beste uit hun eigen loopbaan in de sector te halen.

Wilt u ook kennis maken met Hippisch College Limburg en meer horen over deze unieke hippische samenwerking tussen onderwijs en ondernemers? Kijk dan hier voor meer informatie.