De Hippische Adviesgroep is een klankbordgroep bestaande uit adviseurs uit verschillende sectoren van de paardensport om jonge ondernemers in de booming sector te helpen. Adrie van Oerle (Aelmans Adviesgroep) is één van hen. Samen met Cissy Schuring legt hij uit welke vragen de Adviesgroep bespreekt. ‘De paardensector is een hele specifieke business met dus ook specifieke vraagstukken. Dan is de service en het advies van de Hippische Adviesgroep zeer welkom’.