Limburgse sportaccommodaties kunnen duurzaamheidsmaatregelen financieren via een lening van de Provincie Limburg. Een voucher van het Huis voor de Sport Limburg biedt hierbij gratis begeleiding tot 1 juli 2021.

Programma verantwoord verduurzamen

Energieverbruik is één van de grootste kostenposten voor verenigingen. Zo’n 25% van de kosten bestaat namelijk uit energielasten. Een verantwoorde en eenvoudige verduurzaming van de accommodatie kan helpen deze kosten te verlagen. Door bijvoorbeeld energie collectief in te kopen en binnenverlichting te vervangen kun je al gauw 35% besparen op de energiekosten.

Aan de slag met verduurzamen

Het programma ‘Verantwoord Verduurzamen’ is sinds april 2020 onderdeel van het begeleidingstraject van NOC*NSF. In 2020 heeft al een aantal Limburgse sportaccommodaties gebruik gemaakt van de lening van de Provincie Limburg om duurzaamheidsmaatregelen te financieren.

Huis voor de Sport Limburg biedt sportverenigingen tot 1 juli 2021 een duurzaamheidsvoucher aan. Met deze voucher worden verenigingen gratis begeleid bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Van een energiescan en plan van aanpak tot een offertetraject en monitoring van de resultaten.

Kijk snel op www.hvdsl.nl/verantwoord-verduurzamen.

Ontzorgingsprogramma

Kleine gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, zorgaanbieders, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen kunnen in 2021 ontzorgd worden bij het verduurzamen van hun vastgoed middels het provinciale ontzorgingsprogramma ‘Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’.

Meer info: Ontzorgingsprogramma kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren – Provincie Limburg

Bron: www.limburg.nl