Ten behoeve van de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan willen wij graag alle ondernemers uit de paardenhouderij, de paardensport, verenigingen en de daaraan gekoppelde locaties in Limburg in kaart brengen.

Medio november is daartoe een inventarisatieformulier verzonden naar alle Limburgse paarden(sport)bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en alle Limburgse KNHS-verenigingen op basis van de contactgegevens waarmee zij bij de KvK respectievelijk de KNHS bekend zijn.

Behoort u tot deze groep maar heeft u geen formulier ontvangen? Download het formulier dan hier en stuur het volledig ingevuld naar [email protected].

De inventarisatie wordt mede mogelijk gemaakt door het Limburgs Paardensportplan en voeren wij uit in samenwerking met de Sportdatabank Limburg, Huis voor de Sport Limburg en de Provincie Limburg.