Door uitgesteld maaibeleid zorgt met name Jacobskruiskruid voor steeds meer overlast bij boeren en tuinders. De plant is giftig en kan ook in het hooi voor gezondheidsproblemen zorgen of zelfs sterfte bij paarden veroorzaken.

“Ik ken gemeenten waar het verboden is voor boeren en tuinders om zelf bermen te maaien”, zegt Peter van de Pas, lid van de LLTB-sectorgroep paardenhouderij. “En daar wordt ook op gehandhaafd. Het is een mooie boodschap om meer biodiversiteit in de gemeente te willen, maar daardoor is het Jacobskruiskruid wel bezig aan een opmars.”

Veel moeilijkheden
Van de Limburgse paardenhouders die afgelopen winter de enquête van LTO Nederland hebben ingevuld, ziet het overgrote deel jaarlijks Jacobskruiskruid terug op de percelen. Het gaat dan vaak om meer dan twintig planten. Paarden mijden de plant, maar als het verwerkt is tot hooi krijgen ze de gifstoffen alsnog binnen. Ook koeien, geiten en varkens kunnen doodgaan door Jacobskruiskruid. Uit de reacties van LLTB-leden blijkt dat de planten moeilijk te verwijderen zijn, blijven terugkomen en een crime zijn met hooien. Daarnaast leidt het ook tot lagere opbrengsten, problemen met buren of zelfs argwanende pensionklanten. “We zien dat de paardenhouderij in de lift zit als kansrijke agrarische sector en dan zitten we niet op gezondheidsproblemen te wachten”, zegt Van de Pas. “Daarbij zijn veel mensen onbekend met de problemen met Jacobskruiskruid.”

Akkerdistels
“Ondanks actieve bestrijding komen er elk jaar weer nieuwe planten op”, zegt LLTB-projectleider Bert Vergoossen. “Dit komt onder andere door nieuwe aanvoer van zaden vanuit aangrenzende percelen, wegbermen of terreinen. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij akkerdistels die zich na de bloei via zaadpluis verspreiden naar de omliggende percelen. Helaas is er geen harde wetgeving die de grondeigenaar kan verplichten Jacobskruiskruid of distels te verwijderen.” Voor agrarisch ondernemers is het zaak om eigenaren of beheerders van kruidenrijke percelen aan te spreken op hun zorgplicht. Vergoossen: “Ze kunnen Jacobskruiskruid of akkerdistels klepelen of maaien, voordat de planten hun zaad gaan verspreiden. Verwijderen van de planten is natuurlijk nog beter.” Het advies aan boeren en tuinders is om vroegtijdig contact te zoeken met grondeigenaren, omdat het meestal enige tijd duurt voordat maatregelen genomen worden. Ook kunnen in overleg met de eigenaar de werkzaamheden zelf uitgevoerd worden. Contactgegevens van de beheerders, zoals overheden en natuurorganisaties, staan meestal op hun website of op bordjes bij de ingang van terreinen.

Starten met pilot
Omdat LTO het niet wil laten zitten bij het huidige beleid dat voor veel problemen zorgt, is het plan om in de provincie Limburg een pilot uit te proberen. Er staat een informatiebijeenkomst op de planning voor gemeenten en provincie in samenwerking met Limburg Paardensport. In deze bijeenkomst willen we gemeenten vragen om tijdig te maaien en het belang hiervan uit te leggen. Ook willen we er nog beter achter komen aan welke informatie gemeenten en instanties behoeften hebben. Dit moeten we eerst goed voor ogen hebben, willen we echte stappen kunnen zetten om het probleem aan te pakken. De informatie uit deze pilot kan vervolgens uitgerold worden over de rest van Nederland.

Bron: LTO Nederland