Momenteel wordt landelijk onderzoek gedaan naar de gewenste vaardigheden en competenties van medewerkers en instructeurs in de paardensector. Dit om het opleidingsaanbod voor deze groepen te verbeteren.

Bent u hippisch ondernemer en heeft u hierover een mening? Vul dan hier de korte vragenlijst (geheel anoniem) in, dit neemt slechts 5 minuten tijd in beslag.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, in opdracht van de Sectorraad Paarden.