Naar alle ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan is recentelijk een bericht gestuurd vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Alle ondernemers die in de periode 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 een PAS-melding hebben gedaan, hebben een e-mail ontvangen.

Voorheen volstond een PAS-melding, echter door de uitspraak van de Raad van State van vorig jaar is dat helaas niet meer mogelijk en moet voor alle activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken een natuurvergunning zijn verleend. Om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt heeft de overheid aanvullende gegevens nodig.

Het RVO vraagt om een formulier in te vullen op de website om in aanmerking te komen voor toestemming van de gemelde activiteiten. Dit formulier moet voor 14 augustus ingevuld zijn.

Hulp nodig? – Dan kunt u terecht bij Van Santvoort via 0492-525552 of [email protected]. Van Santvoort maakt deel uit van onze Hippische Adviesgroep van waaruit wij ondernemers, verenigingen en gemeenten ook bij dit soort vraagstukken faciliteren. Naar verwachting is toestemming voor de gemelde activiteiten op zijn vroegst in 2021 gerealiseerd.

Bron: Van Santvoort (lid Hippische Adviesgroep)