‘Groot economisch, sportief en educatief belang fundament voor komende tien jaar’ 

Limburg wil in 2030 de mondiale hippische hotspot zijn. Die ambitie is vastgelegd in het nieuwe visiedocument van Limburg Paardensport. In dat document wordt teruggeblikt op de vele ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar en vooruitgekeken hoe Limburg zich verder manifesteert als dé mondiale hippische regio.

Visiedocument

Het visiedocument “Limburg Paardensport 3.0” bepaalt de koers in de periode 2022-2030 en is mede gebaseerd op onafhankelijk onderzoek door het Mulier Instituut in 2020. Daarin is een evaluatie van de afgelopen 10 jaar en de rol van Stichting Limburg Paardensport opgenomen.

Fundament

Op basis van die resultaten liggen er veel kansen om de regio verder te ontwikkelen als dé mondiale hippische hotspot. Verbinding, kwaliteit, veiligheid en welzijn zijn hierbij belangrijke kernwaarden. De speerpunten voor de komende jaren zijn op vijf pijlers gestoeld: Sport, Participatie, Economie, Educatie en Ruimte, met allen direct effect op de gezondheid van mens en paard, de economie, ons werk en onze leefomgeving.

Maatschappelijke en economische relevantie

De maatschappelijke en economische relevantie van de paardensport (ruim 175 miljoen op jaarbasis) is groot en daarom is het belangrijk om het aanbod laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Voor behoud van sporters en ter bevordering van de instroom en de doorstroom in de sport is een breed en toegankelijk aanbod met goede faciliteiten in diverse disciplines en op alle niveaus van groot belang.

Participatie en internationale samenwerking

Limburg Paardensport werkt aan positieve beeldvorming, community building en data-ontwikkeling voor meer inzicht in de toegevoegde waarde van de sector. Er liggen kansen om onze handelspositie te versterken door meer ketenverbinding en internationale samenwerkingsverbanden.

Ruimte en landschappelijke ontwikkeling

De paardenhouderij heeft een positieve impact op de landschappelijke ontwikkeling en beleving in het buitengebied. Samen met overheden werken we aan de doorontwikkeling daarvan en ons unieke knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes.

Educatie en kennisdeling

Met het Limburg Future Pro’s talentenprogramma faciliteren we de kampioenen van morgen en tijdens het Limburgs Paardensport Gala, dé ontmoetingsplek voor sector, sport en bedrijfsleven, vieren we onze successen en ontstaan nieuwe initiatieven. We zetten in op ontwikkeling van de regio als hét internationaal opleidingscentrum voor sport en sector.

Limburg Paardensport

De Stichting Limburg Paardensport borduurt richting 2030 voort op de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan (2010) en werkt hiervoor integraal samen met ruim 25 aangesloten partners en belangrijke stakeholders. Volgens het motto “Samen succesvol in de regio!”, wordt nooit alleen geopereerd. Faciliteren, entameren en inspireren is het uitgangspunt en niet het zelf uitvoeren van projecten.

Benieuwd naar het visiedocument? Je kunt het hier downloaden.

Heb je vragen, ambities of suggesties die je met ons wil delen? Dan vernemen wij graag van je! Neem hier contact met ons op.