Het Topsporttalentenfonds 2015 van Topsport Limburg, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Limburg, is geopend.

Topsport Limburg heeft een topsporttalentenfonds dat topsporters en talenten financieel ondersteunt. Het topsporttalentenfonds wordt gevuld door subsidies en vrijwillige bijdragen van verschillende organisaties. De grootte van het fonds is afhankelijk van deze bijdragen en subsidies en kan per jaar variëren.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële ondersteuning uit het topsporttalentenfonds dienen sporters minimaal te voldoen aan een aantal criteria.

Uitsluitend aanvragen die betrekking hebben op activiteiten, middelen en faciliteiten die bijdragen aan de ontwikkeling naar een internationaal topsportniveau worden gehonoreerd. Om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning uit het topsporttalentenfonds dienen sporters een aanvraag in te dienen via een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden via [email protected]

Kijk hier voor meer informatie over bijvoorbeeld de voorwaarden, aanmelding en verwachtingen ten aanzien van tegenprestaties.

Bron: Topsport Limburg