De Sectorraad Paarden heeft in nauwe samenwerking met FNRS, LTO, KNHS, KWPN en FNHB het Keurmerk Paarden Welzijn (KPW) ontwikkeld. Doel is hiermee het welzijn van de paarden in Nederland steeds verder te verbeteren.

Dit is in ieders belang en daarom heeft de Stichting Limburg Paardensport een speciale regeling voor Limburgse paardenbedrijven met minimaal 15 boxen beschikbaar. Maak nu versneld en met 50% korting aanspraak op het kwaliteits Keurmerk Paarden Welzijn.

De reguliere kosten liggen tussen de 240 euro (10 paarden) en 650 euro (80 paarden of meer). Maak je gebruik van de stimuleringsregeling en jouw bedrijf wordt gecertificeerd, dan ontvang je 50% korting op de kosten voor het eerste kalenderjaar (maximaal 325 euro).

Tijdens de inspectie worden het bedrijf en worden de paarden getoetst op vier uitgangspunten: goede voeding; huisvesting; gezondheid en gedrag. Aanmelden hiervoor kan via [email protected] onder vermelding van “stimuleringsregeling Limburg Paardensport”.

Alle relevante informatie over het keurmerk is te vinden op www.keurmerkpaardenwelzijn.nl. Promotie van de gecertificeerde locaties zal plaatsvinden via Limburg Paardensport en landelijke communicatiekanalen.