De LLTB en Stichting Limburg Paardensport hebben een nieuw samenwerkingsconvenant getekend. ‘Samen zetten we Limburg nog verder op de kaart als dé paardenprovincie van Nederland’, zeggen Susanne Görtz van het hoofdbestuur van de LLTB en Cissy Schuring, manager bij Stichting Limburg Paardensport. ‘In het belang van de paardensector versterken wij elkaars netwerken en de samenwerking met overheden. Doel is het vestigingsklimaat te verbeteren en ontwikkeling van paardenbedrijven in de regio te vergroten.’

In 2010 is op initiatief van provincie Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg, KNHS Regio Limburg en de LLTB het Limburgs Paardensportplan opgesteld.

Görtz: ‘Het plan is destijds opgesteld als integrale visie op de paardensport vanuit diverse oogpunten en hoe deze kan worden versterkt. Met de nieuwe samenwerking gaan we kennis en ervaring delen die de Limburgse paardensector naar een nog hoger niveau kan tillen.’ ‘Het economisch belang van de paardensector in Limburg is sinds 2009 met 28 procent gegroeid tot 175 miljoen euro in 2017. De jaarlijkse groei bedraagt 5 tot 10 procent’, voegt Schuring daaraan toe.

Belang agrarische sector

Daarnaast is volgens Görtz de samenwerking ook belangrijk voor de hele agrarische sector. ‘Enerzijds is het de wens van onze leden om meer aandacht te besteden aan de paardenhouderij, omdat het aantal agrarische bedrijven dat hierin actief is steeds groter wordt en er ook kansen liggen voor agrarische ondernemers. Anderzijds kunnen we de paardensector ondersteunen, doordat de LLTB de expertise in huis heeft op het gebied van belangenbehartiging. Bijvoorbeeld op thema’s als ruimtelijke ordening, mestwetgeving en casussen als het jakobskruiskruid.’

Hippische hotspot

Stichting Limburg Paardensport zet in op ontwikkeling van de sport en de sector en het versterken van de positie van Limburg als mondiale hippische hotspot. Met partijen vanuit de sport, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, gemeenten en de provincie worden nieuwe initiatieven aangejaagd.

Schuring: ‘Doordat we nu nog meer expertise in ons actieve netwerk krijgen, kunnen we de sector nog beter bereiken en verder helpen. Dit draagt absoluut bij aan de ontwikkeling van de hele infrastructuur met aanbod en faciliteiten en de samenwerking met overheden.’

De expertise wordt op verschillende manieren gedeeld. ‘Zo organiseren we netwerkbijeenkomsten voor partners en stakeholders waar zij worden bijgepraat over actualiteiten en met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast is er aan de vooravond van Jumping Indoor Maastricht het Limburgs Paardensport Gala. Het belangrijkste businessevent van het jaar: dé ontmoetingsplek voor de sector, bedrijfsleven en overheden’, zegt Schuring.

De samenwerking is voor een jaar vastgesteld. Later dit jaar gaan de partijen met elkaar om tafel om de eerste periode te evalueren met de intentie de samenwerking een vervolg te geven.