Vorige week vond de tweede sessie plaats van de Masterclass voor hippische ondernemers. Het doel van de Masterclass is om de ondernemers te helpen hun bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen. Dit doen de ondernemers aan de hand van het Business Model Canvas en bespreking en uitwerking van verschillende onderwerpen. Ze gaan aan de slag met concrete actiepunten om hun bedrijf te verbeteren.

De Masterclass biedt een duidelijke meerwaarde ten opzichte van soortgelijke initiatieven: dichter bij de ondernemers en concreter. Onderscheidend aan dit concept is dan ook de combinatie van theorie en kennisdeling. Samen met de deelnemers worden de sterke én zwakke kanten van de bedrijven besproken. Hoe pakken ze dit aan en voeren ze veranderingen door? Peter Scheer van HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen is cursusleider van de groep: “Deze manier van kennisdeling is vernieuwend binnen de paardenhouderij. Een goed initiatief om de deelnemers mét elkaar en vàn elkaar te laten leren. De deelnemers luisteren goed naar elkaar en zijn zeer open, mijn complimenten!”

Volgens Henk Ebbers van Ebbers Excellence in Horses, een van de deelnemers, hebben de bedrijfsbezoeken en gastsprekers een echte meerwaarde. Iedere sessie bezoeken de deelnemers een ander bedrijf en beantwoord een gastspreker alle vragen van de deelnemers. De sessie van vorige week vond plaats bij Stal Hendrix in Kessel. De deelnemers kregen hier een mooie en leerzame rondleiding. De sfeer was goed en de deelnemers waren proactief, open en leergierig.

De deelnemers komen uit verschillende bedrijfsdisciplines. Deze verschillende kennis en ervaring delen met anderen maakt het juist zo leerzaam, volgens Henk. “Iedereen heeft op een andere manier te maken met paarden, daar leer je van. De handvaten die mij hierdoor geboden worden, naast de theorie en het Business Model Canvas, gebruik ik in de praktijk om mijn keuzes te maken.”

De tijd maken en de rust nemen om kritisch naar je eigen bedrijf te kijken is belangrijk, maar vaak ook lastig. De Masterclass geeft de ondernemers deze tijd. Ben jij een drukke ondernemer en denk jij dat de Masterclass ook iets voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Cissy Schuring via [email protected] of 06 310 449 30.

De Masterclass is een initiatief van Stichting Limburg Paardensport in samenwerking met de LLTB Vakgroep Paardenhouderij en wordt mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel.