Speciaal voor jong ondernemerstalent in de Limburgse paardenhouderij worden dit jaar vier masterclasses georganiseerd. Een unieke, praktische aanpak waarbij bedrijfsontwikkeling door kennisdeling en netwerken centraal staat. Tijdens de masterclasses wordt gewerkt aan een verbeterplan en komen diverse thema’s zoals inkoop, verkoop en rendement aan de orde.

De doelgroep betreft ondernemers in de leeftijd tot ongeveer 40 jaar die bedrijfsmatig paarden houden en op dit vlak minimaal 3 jaar ondernemerservaring hebben. Focus ligt op de bedrijfsactiviteiten handel/training/sport en er is plek voor maximaal 10 deelnemers. De doelgroep zal persoonlijk worden benaderd voor deelname.

De deelnemers die aan alle 4 masterclasses hebben deelgenomen ontvangen een certificaat tijdens het afsluitende mini-symposium tijdens Jumping Indoor Maastricht. Tijdens dit openbaar toegankelijke mini-symposium zullen onder andere de resultaten van de masterclasses worden gepresenteerd. De masterclasses gaan eind mei van start.

Neem voor meer informatie contact op met Cissy Schuring via [email protected] of 06-31044930.

Dit traject betreft een initiatief van Stichting Limburg Paardensport in samenwerking met de LLTB en HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen en wordt mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel.