Met de kick-off van de Stichting Limburg Paardensport op 27 april 2014 is de continuïteit in de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan geborgd. De Stichting bewaakt en stimuleert de uitvoering samen met programmamanager Cissy Schuring. Sinds 2012 is samen met de partners LLTB, Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg, de KNHS en Provincie Limburg gewerkt aan het realiseren van de omschreven ambities. Algeheel doel is het sportaanbod, de sportfaciliteiten en de paardenhouderij in Limburg naar een hoger niveau te tillen.

De huidige geschatte omzet van de Limburgse paardensportsector, 185 miljoen euro, onderschrijft het economisch belang van het versterken van het Limburgse paardensportklimaat. “Deze stap draagt bij aan versterking van de breedtesport en talentontwikkeling en de daarbij behorende sportinfrastructuur. Gezamenlijk doel is dat iedereen actief meedoet en gezond leeft”, aldus gedeputeerde Lebens.

Decor vormden de internationale menwedstrijden in Horst aan de Maas. Dit evenement draagt de ambities uit van het Limburgs Paardensport Plan. De Stichting gaat deze visie als zelfstandige en onafhankelijke entiteit in de praktijk brengen. “Onze opdracht is dat we zorgen voor de lobby en positionering van het paardensportplan. Daarvoor gaan we onder meer partnerships aan,” licht voorzitter Jan Janssen toe.

Inmiddels zijn er al allerlei verbindingen gelegd. Bijvoorbeeld om te komen tot een regionale spreiding van moderne paardensportomgevingen. Zo pakken gemeenten acties op om paardensportaanbieders beter te faciliteren en worden voor kinderen kennismakingsactiviteiten met paardensport in samenwerking met scholen georganiseerd. De LLTB organiseert regelmatig bijeenkomsten gericht op het overbrengen en delen van kennis tussen hippische ondernemers. Samen met de KNHS wordt gewerkt aan een dekkend knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes verspreid over de provincie. Bovendien zetten evenementen als Jumping Indoor Maastricht, de internationale menwedstrijden in Horst en Eventing Hulsberg, Limburg steeds meer als paardensportprovincie op de kaart.

Naast Jan Janssen wordt het stichtingsbestuur gevormd door: Jos Bemelmans (vice-voorzitter), Herman Vrehen (secretaris en penningmeester), Paul Hendrix (bestuurslid) en Charlotte Leurs (bestuurslid). Zij hebben één ding gemeen: een grote passie voor de paardensport. Dit geldt ook voor de vier Limburgse bondscoaches als ambassadeur voor de Stichting Limburg Paardensport: Rob Ehrens, Wim Ernes, Luc Steeghs en Harry de Ruyter.

Tijdens de kick-off van de Stichting is de website www.limburgpaardensport.com gelanceerd: hét portaal én podium voor het paardensportaanbod en belangrijke gerelateerde ontwikkelingen in Limburg.

Groepsfoto van links naar rechts: Jos Bemelmans; Jack Opgenoord (adviseur), Herman Vrehen; Charlotte Leurs; Cissy Schuring en Jan Janssen.