Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt jaarlijks de maximale pachtnormen en veranderpercentages vast die vervolgens op 1 juli in werking treden. Dit is wettelijk geregeld in het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Uitvoeringsregeling pacht. Zagen we vorig jaar nog dat in negen van de veertien pachtprijsgebieden de pachtnormen voor los bouw- en grasland hoger lagen dan in 2018. Dit jaar zien we het tegenovergestelde: in twaalf van de veertien pachtprijsgebieden liggen de pachtnormen 2020 lager dan de pachtnormen 2019.

Bekijk de pachtnormen en veranderpercentages die per 1 juli 2020 gelden voor los bouw- en grasland hier.

Hulp nodig? – ABAB Accountants en Adviseurs maakt deel uit van onze Hippische Adviesgroep van waaruit wij ondernemers, verenigingen en gemeenten ook bij dit soort vraagstukken faciliteren. Neem voor meer informatie contact op via [email protected].

Bron: ABAB Accountants & Adviseurs (lid Hippische Adviesgroep)