Nieuws

Omzet Limburgse paardensector gegroeid

By 22 november 2017december 18th, 2020No Comments
De jaaromzet van de paardensector in Limburg is sinds 2009 met 28 procent gegroeid tot 175 miljoen euro. Limburg telt 1.221 organisaties die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn in de paardensector. De sector is goed voor 870 betaalde arbeidsplaatsen die door 1.100 personen worden ingevuld. Naar verwachting investeert de sector de komende vijf jaar in totaal 88 miljoen euro, gemiddeld 18 miljoen euro per jaar.

 

Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut in Utrecht in opdracht van de provincie Limburg naar de economische omvang en potentie van de Limburgse paardensector. Gedeputeerde Ger Koopmans overhandigde het rapport zaterdag 11 november tijdens Jumping Indoor Maastricht aan voorzitter Jan Janssen van Stichting Limburg Paardensport.

Versnelling

Sinds 2011 is de focus op de paardensport in Limburg met het Limburgs Paardensportplan in een versnelling gekomen. De ambitie is om de positie van Limburg als dé paardenprovincie te versterken. Om de voortgang van dit plan en het toewerken naar concrete resultaten te borgen, is in 2014 de Stichting Limburg Paardensport opgericht. Drijvende kracht achter de Limburgse paardensportambities zijn de vijftien publieke en private partners verenigd in Limburg Paardensport. Samen met stakeholders uit de Limburgse paardensector werkt het consortium aan de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan.

Het ontwikkelen van beleid en het maken van strategische keuzes werd belemmerd door een gebrek aan accurate informatie over de sector. Zonder deze informatie kunnen weliswaar stappen worden gezet, maar om “in galop af te koersen” op de realisatie van de provinciale ambities zijn nieuwe cijfers én de duiding daarvan noodzakelijk. Om die reden heeft de provincie Limburg besloten onderzoek te laten doen naar de economische omvang en de groeipotentie van de paardensector in deze provincie.

Nog enkele cijfers uit het onderzoeksrapport: Limburg beschikt over 1.600 kilometer aan ruiter- en menroutes en heeft bijna 14.000 wekelijkse paardensporters. Gelet op het aantal vestigingen voor paardensport en maneges staat Limburg na Drenthe en Friesland op de derde plaats. Het aantal fokkerijen is echter aan het afnemen. Het aantal paarden en pony’s in Limburg schommelt rond de 33.000.

DNA

Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat Limburg en de paardensector nauw met elkaar verweven zijn en dat Limburg echt paarden DNA heeft. Ruiters roemen het voorzieningenniveau in Limburg en veel paardenexperts zijn afkomstig uit de zuidelijke provincie. Limburg huisvest gerenommeerde paardenbedrijven en fokkers. Bovendien heeft Limburg met evenementen als Jumping Indoor Maastricht, de nationale en internationale menwedstrijden op Grandorse en de internationale springwedstrijden op Equestrian Centre de Peelbergen in Horst aan de Maas ook op het gebied van paardensportevenementen een stevige positie.

Ter versterking van de Limburgse paardensector adviseren de onderzoekers de provincie en Limburgse gemeenten om te streven naar een ‘paardeninclusief’ beleid door de paardensector in beeld te  houden bij belangrijke economische, ruimtelijke en sociale vraagstukken. De internationale paardenhandel kan versterkt worden door de regelgeving voor grensoverschrijdende handelstransacties te versoepelen. Ook de aansluiting van het hippisch onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter, net als het promoten van de paardensport, concluderen de onderzoekers.

Daarnaast stellen de onderzoekers voor om te werken naar een (groter) topsportevenement. Er is de wens om een hippisch evenement te organiseren dat een nog hogere status heeft dan Jumping Indoor Maastricht nu heeft. Twee mogelijke opties om dit te bereiken: het upgraden van JIM tot een vijfsterrenevenement of het realiseren van een ander evenement van grote internationale allure.

Volgens de onderzoekers ligt het voor de hand om voort te bouwen op de fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd. In welke mate dat vanuit de provincie in de toekomst mogelijk zal zijn, zal samenhangen met het beleid dat na de Provinciale statenverkiezingen in 2019 wordt gevormd.

Klik hier als u het onderzoek wilt lezen.

Bron: Provincie Limburg