Limburg Paardensport onderzocht in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg de huidige stand van zaken betreft de breedtesport in de gemeente. 13 juli jl. werden de resultaten van de eerste fase gepresenteerd. De realisatie van Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) speelt hier een grote rol.

Onderzoek naar vitaliteit verenigingen – Uit de resultaten van het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de instroom van jeugd in de paardensport stagneert. De organisaties zien dit als één van de belangrijkste bedreigingen. Daarnaast zien zij het ontbreken van goede mogelijkheden voor het volgen van manegelessen die nodig zijn voor instroom van jeugd als één van de verbeterpunten in de gemeente. De verenigingen zijn door diverse problematieken (o.a. terugloop leden, tekort vrijwilligers) nauwelijks of niet bezig met de lange termijn.

Samenwerking – Wethouder Sport Bob Vostermans vertelt over de bevindingen: “Uit het onderzoek blijkt dat verenigingen moeite hebben met het binnenhalen van nieuwe jeugd, vrijwilligers en kaderleden. Ik denk dat verenigingen het beste de samenwerking kunnen opzoeken om toekomstbestendig te worden en te blijven. Samen sta je immers sterker. Vanuit een sterke samenwerking kun je meer kracht achter het huidige aanbod zetten en een breder aanbod aanbieden. Dit werd ook bevestigd door de aanwezige verenigingen tijdens de presentatie op maandag 13 juli. De noodzaak om samen te werken moet wel gevoeld worden door de verenigingen, dit kun je niet forceren.

Sport bieden waar vraag naar is – “Ook wij kampen met weinig nieuwe aanwas. Voorheen waren we vooral bezig met de wedstrijden. Nu kijken we meer naar wat de leden of eventuele toekomstige leden willen. Onze doelstelling is dan ook om sport te bieden waar vraag naar is,” vertelt Piet Holtermans, voorzitter van Ruiterclub Wittenhorst. “Sinds kort bieden we als eerste vereniging in de gemeente paardensport aan voor mensen met een beperking. Onze manege is aangepast en de eerste groep beoefent al paardensport bij ons.”

Equestrian Centre de Peelbergen – Verenigingen geven aan dat ze verwachten minimaal tot geen gebruik te maken van de faciliteiten van ECdP. Evenementenorganisaties zien zich wel als potentiële gebruiker van ECdP. De gemeente Horst aan de Maas ziet met de realisatie van ECdP vooral kansen voor doorontwikkeling ten aanzien van de paardensport. “Op verenigingsniveau weten we nog niet wat het ECdP voor ons kan betekenen. Er wordt nog volop gebouwd en er is nog geen management actief. We weten dus nog niet wat voor mogelijkheden er voor ons als vereniging überhaupt zijn. Als alles draait en als mogelijkheden zich aandienen, dan zullen we deze natuurlijk met beide handen aangrijpen. Vanuit de KNHS Regio Limburg zie ik wel mogelijkheden. Het zou geweldig zijn als we de kampioenschappen op zo’n mooie locatie kunnen houden,” vertelt Piet Holtermans, die tevens actief is als bestuurslid van KNHS Regio Limburg.

Vervolgstap is dat op basis van de resultaten van het vitaliteitsonderzoek samen met de organisaties gekeken zal worden welke verbindingen gemaakt kunnen worden om elkaar en het breedtesportaanbod te versterken. Het gaat hierbij om verbindingen tussen de organisaties onderling en met Equestrian Centre de Peelbergen.