Naar aanleiding van de op 18 maart 2013 georganiseerde werkconferentie voor de paardensportsector in Weert, zijn vijf werkgroepen opgestart. Alle vijf werkgroepen zijn voortvarend aan de slag op respectievelijk de thema’s samenwerking, accommodatie, sportstimulering, het versterken van de paardensportverenigingen en het beter benutten van de Paardenmarkt als podium voor de paardensportsector in Weert.

De opdracht van iedere werkgroep is om op betreffend thema een visie te ontwikkelen waarvan het de bedoeling is deze aan het eind van het traject samen te gaan uitvoeren. De voortgang in alle werkgroepen loopt op koers en in januari zijn wij zo’n beetje halverwege het traject. Daarom wordt in februari een besloten bijeenkomst georganiseerd voor de werkgroep leden en de stakeholders uit Weert voor een algehele terugkoppeling van de stand van zaken per werkgroep.

De planning is om in de periode juni/juli dit traject van visievorming af te ronden en de visies te presenteren tijdens wederom een openbare werkconferentie. Dat moment zal ook de kick-off voor de uitvoering vormen. Heb je vragen over dit traject? Stuur dan een bericht naar [email protected].