Het einde van dit bijzondere jaar nadert. Het afgelopen jaar hebben we helaas vele mooie activiteiten moeten missen, maar het heeft ook gezorgd voor creatieve alternatieven. De hippische dynamiek in onze regio lijkt er niet minder om! In ieder geval een ervaring die we allemaal meenemen. Wij kijken uit naar 2021 en willen al onze partners hartelijk danken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking! Mede namens ons bestuur: fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!