Een aantal jaren geleden was gemeente Nuth samen met VVV Zuid-Limburg, de eerste gemeente in Limburg die aan de slag ging met het creëren van een ruiter- en menroutenetwerk volgens het knooppuntensysteem. Nu, een aantal jaren later, is er een inktvlek in werking getreden. De gemeenten Valkenburg, Schinnen, Beek en Onderbanken zijn er in samenwerking met partners als VVV Zuid-Limburg, de KNHS, Limburg Paardensport en de lokale paardensector in geslaagd om vanuit Nuth een heus routenetwerk te laten ontstaan. De afgelopen periode is hard gewerkt om hierin de ruiter- en menroutes in de gemeenten Onderbanken en Schinnen te integreren. De werkzaamheden hiervoor zijn onlangs afgerond en het routenetwerk is afgelopen maandag officieel geopend.

De nieuwe routes in Schinnen en Onderbanken voeren door uitgestrekte bossen, holle wegen, langs velden, akkerlanden, beekjes en verscholen vijvers. In beide gemeenten kom je veel ondernemingen tegen die iets met paarden hebben. De omgeving leent zich dan ook bij uitstek om er met paarden op uit te trekken. De routes sluiten goed aan op de routes van de omliggende gemeenten Beek en Nuth en de tochten kunnen helemaal naar eigen wens ingericht worden.

Er is een routekaart ontwikkeld die vanaf vrijdag 3 oktober verkrijgbaar is in de VVV Limburg Winkels van VVV Zuid-Limburg. Op deze kaart staan behalve de routes in de regio van Schinnen en Onderbanken ook de gedragsregels voor de recreanten. Het is een handzame kaart die het mogelijk maakt om deze regio op eenvoudige wijze te ontdekken.

Kijk voor meer informatie over de routes op www.zuidlimburg.nl.