De geschatte omzet in de paardensector in de Noord-Limburgse gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op 40 miljoen euro en de betaalde werkgelegenheid op 580 fte.

Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray en met medewerking van de Stichting Limburg Paardensport. Wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas is blij met de uitkomsten. ‘Als gemeenten waren we ons er al langer van doordrongen dat de paardensector, naast al het moois dat de sector te bieden heeft, ook economisch zeer belangrijk is. Dit onderzoek bevestigt dat en laat ons zien waar kansen liggen om dit gezamenlijk verder uit te bouwen’

Kansen voor de toekomst

Uit het onderzoek komt naar voren dat een belangrijk deel van het succes van de paardensector in Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray te danken is aan Peelbergen Equestrian Centre, de hippische zone Grandorse en het vestigingsklimaat. Er liggen bijvoorbeeld nog kansen in het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en in meer samenwerking in de paardensector. Ontwikkelperspectief wordt gevonden in de vrijkomende agrarische bebouwing en mogelijkheden voor de paardensport in de toeristisch-recreatieve markt.

Bijdragen aan de economie

De paardensector kan nog meer bijdragen aan de economische ontwikkeling van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld door de transitie van vrijkomende agrarische bebouwing soepel te faciliteren en het bestaande Peelbergen Equestrian Centre en Grandorse te versterken. Maar ook door de continuïteit van paardenbeleid en -kennis bij gemeenten te borgen en de inwoners meer te betrekken bij de lokale ontwikkelingen in de paardensector. Het rapport kun je hier bekijken.