Tijdens Jumping Indoor Maastricht vond de kick-off plaats van een project waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan een moderne en toekomstproof paardensportomgeving in Nuth en omstreken.

Vrijdagmiddag 29 november kwamen hippisch ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende paardensportverenigingen uit Nuth, vertegenwoordigers van de gemeente Nuth en de Provincie Limburg samen met de programmamanager van het Limburgs Paardensportplan bijeen om de ambities op het gebied van paardensport voor deze regio met elkaar te bespreken. Deze partijen hebben uitgesproken dat zij met elkaar willen gaan samenwerken om te komen tot een toekomstproof paardensportomgeving met een bovenlokale functie. Hierbij vormen de verschillende accommodaties in de gemeente Nuth die allen een eigen identiteit hebben en daardoor afzonderlijk een bijdrage leveren aan het grote geheel, de rode draad voor deze omgeving. De gemeente Nuth heeft hierin al geparticipeerd door in te steken op het verbeteren en uitbreiden van de ruiter- en menroutes. Ook de verbindingen ten aanzien van toerisme en recreatie worden gelegd.

Dit samenwerkingsproject wordt onder regie van de programmamanager vanuit het Limburgs Paardensportplan in samenwerking met de gemeente Nuth en Huis voor de Sport Limburg gefaciliteerd. Binnen de paarden(sport)sector in Nuth en bij de gemeente Nuth is er behoefte en ambitie om de paardensportinfrastructuur in Nuth te versterken en steviger op de kaart te zetten.

Hiermee kan in Zuid-Limburg invulling worden gegeven aan een van de speerpunten van het Limburgs Paardensportplan: verspreid over de provincie toewerken naar een aantal moderne toekomstbestendige paardensportomgevingen waarmee de algehele paardensportinfrastructuur in Limburg wordt verbeterd.