Dinsdag 8 juli is tijdens een slotbijeenkomst van een visievormingstraject, de toekomstvisie voor de paardensport in de regio Weert gepresenteerd. Tegelijkertijd vond de kick-off plaats van de uitvoering die de sector zelf op zal gaan pakken. Maar liefst 25 betrokken partijen ondertekenden aan het eind van de avond een intentieverklaring voor een actieve bijdrage aan het slagen van dit plan.

De toekomstvisie is het resultaat van een, door de gemeente Weert gefaciliteerd, interactief proces met diverse betrokkenen uit de paardensportsector en beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de paardensport in Weert te versterken en te promoten.

Diverse partijen nemen nu initiatief om de sector te activeren. Zo zal bijvoorbeeld in samenwerking met de Weerter Sportraad een KNHS Cursus Veiliger Sportklimaat voor verenigingen worden georganiseerd; kennismakingsaanbod voor kinderen via basisscholen worden uitgewerkt en levert VVV Midden-Limburg een bijdrage aan het communicatieplan om de paardensportregio Weert te promoten. In samenwerking met de organisatie van Fokpaardendag Weert zal dit unieke evenement beter benut worden als podium voor de paardensportsector.

Belangrijk onderdeel van het Paardensportplan Weert is de realisatie van een paardensportcentrum waar sectorbreed activiteiten plaats kunnen vinden. Onderneemster Marjanne Slot neemt het voortouw om diverse accommodatievraagstukken en –initiatieven uit de sector te bundelen en mee te nemen in haar ideeën voor ontwikkeling van de terreinen van het Bisschoppelijk College en De IJzeren Man.

Met het onderschrijven van deze toekomstvisie door 25 betrokken organisaties ligt er een gezonde basis om de regio Weert vanuit de sector zelf weer uit te laten groeien tot een sterke paardensportregio met internationale bekendheid. Met de juiste samenhang met de andere paardensportontwikkelingen in de provincie Limburg draagt de regio Weert bij aan een sterke paardensportprovincie in de lijn van het Limburgs Paardensportplan.