Via bemiddeling vanuit het Limburgs Paardensportplan is afgelopen najaar door verenigingsondersteuner Clubtotaal een ondersteuningstraject voor de paardensportverenigingen in Venray gestart. Doel van het traject is om met elkaar de concrete mogelijkheden voor samenwerking te verkennen en vorm te geven.

Afgelopen najaar is in overleg met de betrokken verenigingen een werkgroep gevormd en deze werkgroep heeft op hoofdlijnen een eerste gedachtengang uitgewerkt met betrekking tot bijvoorbeeld het sportaanbod, accommodatie, PR en communicatie en organisatie.

Deze hoofdlijnen zijn afgelopen week aan de vertegenwoordigers van de verenigingen gepresenteerd en er is commitment om deze onderwerpen met elkaar verder uit te gaan werken.