Bij pensionstalhouders blijkt  onduidelijkheid te bestaan over hoe om te gaan met facturering inzake pensionstalling. Diverse procedures hierover hebben ertoe geleid dat voor pensionpaarden betreft de omzetbelasting sprake is van 3 prestaties. Te weten: de verhuur van de box (= vrijgesteld); gelegenheid tot sportbeoefening (belast met 6% btw) en overige prestaties (belast met 21% btw).

De Belastingdienst heeft goedkeuring gegeven voor de wijze waarop de vergoeding gesplitst mag worden. Hoewel het om administratieve redenen wel is aan te bevelen is het echter niet verplicht om aan pensionklanten een factuur uit te reiken. Zeker niet een factuur die voldoet aan de eisen die de Wet op de Omzetbelasting hieraan stelt (o.a. splitsing van de vergoeding in bedragen exclusief omzetbelasting). Uitreiken van een factuur die voldoet aan de gestelde eisen is alleen verplicht indien de pensionklant een ondernemer is en/of een rechtspersoon. Omdat dit weinig voorkomt kan in de regel het uitreiken van een factuur achterwege blijven. Het totaal ontvangen bedrag m.b.t stalling kan ieder kwartaal opgesplitst worden in drie delen (tarieven), dit is administratief eenvoudiger.

Bron: [email protected].