Op zaterdag 16 april hebben de Stg. Ruiterbelangen Sevenum, Stg. Aangespannen Evenementen Noord Limburg, Stg. SGW Noord Limburg, Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP) en de gemeente Horst aan de Maas gezamenlijk een intentieovereenkomst ondertekend. Samen maken ze zich sterk om de mogelijkheid te onderzoeken om een voor Nederland uniek, innovatief en beste hippisch zone te ontwikkelen. Met als doel, de hippische sport op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs mondiaal niveau naar een hoger plan te brengen. Met deze overeenkomst wordt invulling gegeven aan de voorwaarden zoals die door provincie en gemeente eerder zijn gesteld bij de oorspronkelijke planvorming van het Hippisch Centrum en haar omgeving.

Ambitie – Er ligt in het gebied De Peelbergen een kans om te komen tot samenwerking en intensivering van de hippische topsport, breedtesport en evenementen. De partijen hebben met elkaar afgesproken om deze kans te benutten waarbij de ambitie hoog is! De inzet is om grootschalige hippische evenementen in onderlinge samenhang op hoogwaardig niveau te organiseren in de toekomst. Deze evenementen kunnen zich vervolgens verder ontwikkelen in dit gebied.

 

De combinatie van het ECdP met outdoor faciliteiten, toeristische paardenroutes en de bijzondere aandacht voor groenontwikkeling maakt van dit gebied ook een uniek landschappelijk natuur- en toeristisch gebied. De Peelbergen wordt een regionaal, landelijk en internationaal bruisend ontmoetingspunt voor alle hippische sportdisciplines van de basissport c.q. breedtesport tot en met de topsport. De sport wordt daarbij in de directe omgeving ondersteund door bedrijvigheid vanuit alle schakels in de keten: van fokkerij, opleiding en handel tot en met het brede pallet aan faciliterende bedrijven.

 

Bron: Gemeente Horst aan de Maas