Dinsdagmiddag 9 december is op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het onderzoek naar onderwijs en de hippische arbeidsmarkt gepresenteerd. Dit onderzoek is in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP) uitgevoerd door HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, met als doel antwoord te geven op de vraag hoe de aansluiting van de hippische opleidingen met het bedrijfsleven verbeterd kan worden. 

Projectleider Peter Scheer, HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, presenteerde aan 60 aanwezigen vanuit de hippische sector en het onderwijs de onderzoeksresultaten. “Voor een betere aansluiting van de hippische opleidingen met het bedrijfsleven is een diepgaande integratie van praktijkonderwijs nodig samen met specialisaties in het onderwijs”, zo luidt het advies. “Dit samen met het verbeteren van de onderlinge communicatie en het opleiden van ondernemers voor het begeleiden van hun personeel zal tot een betere afstemming leiden”.

Het onderzoek leverde ook een blauwdruk voor hippische opleidingen op: in deze schematische weergave van het paardenonderwijs op verschillende niveaus, zijn de opleidingen opgesplitst in de beroepscompetentieprofielen instructeur, ruiter en medewerker paardenhouderij. Het MBO onderwijs wordt daarbij aangevuld met masterclasses en cursorisch onderwijs.

Na de presentatie van het onderzoek volgende een toekomstvisie van Jaap Werners waarbij hij zijn beeld schetste van de toekomst van het hippische onderwijs en de sector. Werners sloot af met de volgende woorden: “Willen we de Olympus beklimmen, dan moet de hand aan de ploeg en de blik op vooruit”. Na een korte pauze discussieerden de aanwezigen in groepen over een aantal stellingen en kwamen met diverse oplossingen om de voorliggende vraagstukken aan te pakken. “Het is nu aan het onderwijs, het bedrijfsleven en de organisaties om gezamenlijk een en ander op te pakken”, aldus Piet Jansen, SRP voorzitter.

Om de bovenstaande resultaten te verkrijgen zijn interviews en een enquête afgenomen bij ondernemers om de gewenste competenties van medewerkers in beeld te brengen. Onderwijsinstellingen zijn geïnterviewd om een beeld te krijgen van de opzet van de opleidingen. Daarnaast is een enquête afgenomen onder studenten om een indruk te verkrijgen van hun wensen en/of verwachtingen ten aanzien van het onderwijs.

Het volledige onderzoek is hier te downloaden.