Nieuws

Sportief besturen doen we samen

By 2 februari 2015december 18th, 2020No Comments

Medio januari werd in Weert een KNHS-cursus ‘Sportief besturen’ georganiseerd. Een cursus bedoeld om verenigingsbestuurders in de sport meer kennis en vaardigheden te geven, op basis van sportiviteit en respect. “Wij willen de bestuurders nieuwe inzichten en werkwijzes geven die direct toepasbaar zijn binnen de eigen vereniging. Zo lossen we samen problemen structureel op en leren we van elkaars ervaringen. Samen een veilige sportomgeving creëren, daar werken we aan” aldus cursusleider Sjef van Roovert (KNHS-accountmanager Limburg).

Van sportraad tot sportvereniging – Er waren verschillende deelnemers aanwezig vanuit de paardensportverenigingen, maar ook vanuit bijvoorbeeld de Weerter Sportraad.  Cindy Denessen, voorzitter Sectie Paardensport van de Weerter sportraad: “Het was een interessante en informatieve bijeenkomst. Door de aanwezigheid van de verenigingen krijg je een duidelijk beeld van wat er bij hen speelt. Zo weten wij als Sportraad hoe we de verenigingen het beste kunnen ondersteunen.” Tijdens de cursus werden verschillende onderwerpen behandeld: het sportief besturen van jouw vereniging, wat zijn pijnpunten binnen de verenigingen en hoe voorkom of verbeter je deze pijnpunten. “Het meest leerzame tijdens de cursus vond ik het onderling delen van ervaringen, het leren van elkaar.”

Iedereen komt dezelfde problemen tegen – Joost Wiezer was aanwezig namens Paardensportvereniging Laar: “Ik was vooral benieuwd naar de ervaringen van andere verenigingen. Kampen zij met dezelfde problematiek en hoe gaan zij daar mee om? Ik ben erachter gekomen dat bijna iedere vereniging dezelfde problemen tegenkomt.” Een van de problemen binnen de paardensportverenigingen is het teruglopende ledenaantal. Dit heeft met name twee redenen: de lagere bevolkingsgroei en de crisis. Daarnaast zijn er steeds minder leden bereid om vrijwillig een bestuursfunctie op zich te nemen. “Naast de ervaring van andere  verenigingen, heb ik ook meer informatie gekregen over de werkwijze van de KNHS en welke ontwikkelingen zij in willen zetten. Deze informatie geeft mij handvatten waar iedereen binnen de eigen vereniging mee verder kan.” vertelt Joost.

Leren van en met elkaar – Beide deelnemers bevelen de cursus ‘Sportief besturen’ van harte aan. Zij vinden dat de cursus van toegevoegde waarde kan zijn voor het bestuur van sportverenigingen. Volgens Cindy krijgt de cursus nog meer waarde als er zoveel mogelijk verenigingen deelnemen. “Bijna iedere vereniging kampt met dezelfde problematiek. De een pakt het zo aan en de ander weer zo. Op deze manier leren de verenigingen van elkaar.” Maar niet alleen voor het bestuur van verenigingen is de cursus zinvol. Joost vertelt: “De cursus richt zich op (on)sportiviteit langs de ring. Dat geldt niet alleen voor bestuurders, maar ook voor de ouders van leden. Ook voor hen is deze informatie interessant. Wellicht een idee voor in de toekomst?”

Sportief besturen doen we samen! Lijkt het jou interessant om deel te nemen aan de cursus ‘Sportief besturen’ of een vervolg hierop? Neem dan contact op via [email protected] of 06 – 310 449 30.