In de tweede helft van 2020 zijn er een aantal subsidieregelingen die mogelijk interessant zijn voor hippisch ondernemers. Denk aan subsidies op het gebied van personeel, investeringen en innovatie.

Onze partner ABAB Accountants en Adviseurs heeft de regelingen voor u op een rij gezet.

Personeel

Als u personeel heeft, is het belangrijk om er te allen tijden voor te zorgen dat uw medewerkers van toegevoegde waarde zijn. U wilt hardwerkend, kwalitatief hoogstaand, betrokken en verantwoordelijk personeel. Maar hoe krijgt en behoudt u personeel met deze eigenschappen? Motivatie vormt de kern. Deze kunt u bijvoorbeeld verhogen door medewerkers de mogelijkheid te bieden om zichzelf tijdens het werken te blijven ontwikkelen. De SLIM-regeling is een subsidieregeling specifiek gericht op het Leven Lang Leren en Ontwikkelen binnen een onderneming. Met deze regeling kunnen oa. kosten voor ontwikkel- en opleidingsplannen vergoed worden. De mogelijkheden zijn zeer divers en breed. De kosten worden tot 80% vergoed en u kunt maximaal € 24.999 ontvangen. In september is het weer mogelijk om een aanvraag te doen voor deze subsidie.

Investeringen

Investeren is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Bedrijven die in het eerste halfjaar verplicht hun deuren moesten sluiten, hebben op dit moment vaak weinig investeringsruimte. Voor andere bedrijven was de sluitingsperiode juist de aanleiding om te investeren in de renovatie van de onderneming of uitbreiding van het bedrijf. Denk aan een extra rijbaan, zodat iedereen met voldoende afstand kan blijven sporten. Bij investeringen blijft het belangrijk om stil te blijven staan bij de fiscale voordelen. Zo kan de investering in een nieuwe rijbaan in 2020 al een fiscaal voordeel van 36% van het investeringsbedrag opleveren. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan moet u de aanvraag altijd binnen drie maanden na het tekenen van de koopovereenkomst indienen. Verwacht u dit jaar geen winst te maken? Geen probleem, het voordeel kan ook verrekend worden met in het verleden betaalde winstbelasting.

Innovatie

Met innovatie wordt de ontwikkeling van nieuwe diensten, processen of producten bedoeld. Zoals wellicht bekend, kunt u in dit geval gebruikmaken van verschillende gevestigde subsidiemogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek en loonafdrachtsvermindering voor medewerkers die uren besteden aan ontwikkel- en onderzoekwerk.

Kijk hier voor meer informatie.

Bron: ABAB Accountants & Adviseurs