Iedereen die meedoet aan het 1 miljoen bomenplan van de Provincie Limburg kan daarvoor een geldelijke bijdrage krijgen. De subsidieregeling 1 miljoen bomen is inmiddels opengesteld. Dit betekent dat er 2 miljoen euro beschikbaar is voor het aanplanten van de eerste 500.000 bomen.

De Provincie Limburg wil, op een duurzame en technisch verantwoorde wijze, de aanplant stimuleren van zo veel mogelijk bomen op het grondgebied van de provincie Nederlands Limburg binnen een periode van 8 jaar ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie.

Ieder initiatief dat het ambitieniveau ondersteunt wordt als waardevol beschouwd. Om meters te kunnen maken met het 1 miljoen bomenplan  en uit efficiency overwegingen is een drempelwaarde ingevoerd. Deze is gezet op minimaal € 25.000 voor het gevraagde provinciale subsidiebedrag.

Kijk hier voor meer informatie.

Bron: Provincie Limburg