Terugblik op webinar I&R

Op woensdag 27 januari 2021 organiseerde LTO paardenhouderij een webinar om te informeren over de naderende aanscherping van de I&R die ingaat op 21 april. Meer dan 1.000 geïnteresseerden hadden zich ingeschreven en luisterden mee naar een presentatie van Henk Lommers van het ministerie van LNV. Aansluitend legde de host van de avond, voorzitter LTO paardenhouderij Marieke Toonders, vragen aan hem voor uit de chat die live beantwoord werden. In dit artikel volgt een samenvatting van de avond en een link naar het webinar voor degene die het graag terug willen kijken.

De avond begon met een aantal polls om de achtergrond van het online publiek in beeld te brengen. Zo’n 35% heeft een bedrijf met paarden, 37% is een particulier met paarden, 20% is paardeneigenaar en 8% heeft interesse in dit onderwerp. De meeste van deze paardenbedrijven hebben de paarden in eigendom (47%) of een deel van de paarden in eigendom (44%).

Diersoorten gelijk trekken
De heer Lommers begint zijn presentatie met de uitleg dat de I&R van verschillende dieren zoals varkens, geiten, schapen en koeien met de naderende wijzigingen meer gelijk getrokken worden. De Europese diergezondheidsverordening maakt daarbij onderscheid tussen de houder (exploitant) van het paard en de houder (exploitant) van de locatie waar het paard staat. De eigenaar van het paard speelt geen actieve rol in deze diergezondheidsverordening. De houder van het paard blijft net zoals nu verantwoordelijk over het paard. Die verantwoordelijkheid betekent in een notendop dat het paard gechipt moet worden en in het bezit moet zijn van een paspoort. Dit wordt verzorgd door een paspoort uitgevende instantie (PPI), in de meeste gevallen een stamboek. De paspoort uitgevende instantie verwerkt de data van het paard in de database van de overheid. Dit proces wil men in de toekomst zo veel mogelijk in stand houden.

Grote verandering voor locatiehouders
Voor de exploitant van de locatie verandert er echter wel het een en ander. De ondernemers die bekend zijn met het I&R systeem voor andere landbouwhuisdieren hebben hier al enige ervaring mee. Maar het overgrote deel van het publiek (68%) heeft geen ervaring met het registreren van locaties met dieren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wanneer een paard langer dan 30 dagen op een locatie gehouden wordt, dan moet de locatie worden opgenomen in de database. Hiervoor vraagt de locatiehouder, bedrijfsmatig of particulier, een UBN-nummer aan. Heeft de locatie al een UBN-nummer, dan worden de aanwezige paarden bijgeschreven op dat UBN. De locatiehouder koppelt alle paarden die bij hem ‘gewoonlijk gehouden’ worden aan zijn UBN-nummer op de website van de RVO. Met de term ‘gewoonlijk gehouden’ wordt gedoeld op paarden die 30 dagen of langer op de locatie aanwezig zijn. Als het goed is staan de gegevens van de paarden er al in, omdat de houder van het paard via een PPI het paard al in het systeem heeft gezet.

Voor paarden die minder dan 30 dagen op een locatie staan is het voldoende om dit in de lokale administratie (in bijvoorbeeld een schriftje) bij te houden. Dit bijhouden van de lokale administratie is er voornamelijk op gericht om bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte te weten waar welke paarden staan, zodat je ze niet hoeft te zoeken. Op deze manier kan je snel terugvinden waar de eventuele extra paarden op stal vandaan kwamen.

Nieuwe paspoorten
Het paspoort moet net als nu zo dicht mogelijk bij het paard aanwezig zijn en is geen eigendomsbewijs. Vanaf volgend jaar treed het nieuwe paspoort in werking met daarin de diergezondheidsverordening (deel 1), fokkerijverordening (deel 2) en diergeneesmiddelenverordening (deel 3). Elk paard waarvoor na 28 januari 2022 een paspoort wordt aangevraagd, krijgt de nieuwe variant.

Vragen

Is het niet wat snel om de wet op 21 april in de laten gaan gezien er nog zaken zijn die nog niet duidelijk zijn?
Daarop antwoordde de Heer Lommers dat dit om een verordening gaat en die rechtstreeks werkt. Het gaat om afspraken tussen lidstaten onderling voor vrij verkeer van dieren en het voorkomen van dierziektes. Afgesproken is dat de verordening op 21 april 2021 in alle lidstaten en voor alle diersoorten in werking treedt, dus ook in Nederland voor de paarden.

Hoe moet een veulen worden aangemeld?
Binnen zes maanden moet het paspoort en de chip worden uitgegeven anders wordt het paard uitgesloten van de voedselketen. Dit kan door het paard aan te melden bij een in Nederland aangesloten stamboek organisatie of andere PPI. Zij zetten het veulen in de database en de exploitant van de locatie moet het veulen vervolgens koppelen aan zijn UBN.

Hoe lang moet je de lokale administratie bewaren?
3 jaar.

Sommige buitenlandse paarden hebben geen medisch inlegvel. Kan dit in de toekomst in Nederland geregeld worden?
In principe gaat dit om een fokkerijverordening, maar in de toekomst kan je deze paarden ook aanmelden in Nederland bij een stamboek of de sportkoepel, zodat dit ook gewoon in Nederland aangevraagd kan worden.

Wat worden de kosten?
Daar kunnen op dit moment nog geen uitspraken over gedaan worden.

Wat als een bedrijf al een UBN nummer heeft voor de locatie, moet er dan een nieuw nummer voor de paarden worden aangevraagd?
Het UBN nummer van de locatie blijft hetzelfde. Er wordt in dat geval alleen een diersoort toegevoegd. Ook bij de I&R app die er momenteel al is voor andere dieren is de categorie paard toegevoegd.

Wat als je te maken hebt met een paspoort van een buitenlands stamboek?
Je moet je melden bij een paspoort uitgevende instantie in Nederland, zodat zij deze gegevens in de database kunnen verwerken.

Wat is de periode dat mensen de kans krijgen om hun I&R op orde te krijgen voordat er wordt gestart met handhaving?
Iedereen krijgt een redelijke termijn na 21 april om dit voor elkaar te krijgen. Wat deze termijn exact is, wordt niet genoemd. Wel geeft Lommers aan dat wanneer het tegen kerst nog niet in orde is, het dan misschien toch wel eens tijd was geworden.

Kunnen de gegevens uit de database worden gebruikt voor handhaving op stikstofrechten?
De gegevens uit de database kunnen worden gebruikt door andere overheidsorganen. Meneer Lommers heeft nog niet voor ogen hoe dit invloed kan hebben op de stikstofrechten, maar geeft aan dat de paarden in de pas zullen gaan lopen met de andere landbouwhuisdieren.

Moeten ezels ook in de nieuwe I&R geregistreerd worden?
Ja alle paardachtigen, dus ook ezels en muildieren moeten in de database komen.

De avond was helaas te kort om alles vragen te beantwoorden, al kwamen er wel heel veel goede vragen nog naar voren. De gestelde vragen zullen we in de komende periode bundelen en alsnog beantwoorden. Ook starten we in februari met vragenuurtjes speciaal voor leden van LTO waar specifieke vragen kunnen worden beantwoord. Leden worden hierover nog geïnformeerd.

Terugkijken
Wil je het webinar terugkijken? Dat kan! Klik dan hier.

Bron: LTO Nederland