Plannen defensie: meer vliegen F35 – groter laagvlieggebied helikopters – landingsbaan transportvliegtuig

In december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschenen. Hierin staan verschillende plannen van Defensie voor onder andere haar vliegvelden. In de notitie brengen ze in kaart wat defensie nodig heeft. Op deze notitie kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Daarna gaat Defensie met de zienswijzen aan de slag en onderzoeken of en waar haar plannen passen. Dan pas wordt duidelijk wat men exact wel of niet met De Peel wil.

Op dit moment wordt concreet voor Vliegveld De Peel aangekondigd in de notitie:

– In plaats van 1.800 starts en 1.800 landingen met de F35 in Vredepeel wordt nu gesproken over 2.300 starts en 2.300 landingen;

– Verder willen ze wellicht een zandlandingsbaan voor een transportvliegtuig, de C390, aanleggen, maar of dit dan betekent dat de F35 er niet komt of juist beiden is niet duidelijk;

– Wat vervelender is, is dat ze het laagvlieggebied voor helikopters fors willen uitbreiden richting Asten/Eindhoven.

Alles is terug te lezen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

 

Wat kunt u doen?

Om als paardenhouder uw zorgen uit te spreken richting defensie, is het belangrijk dit op de juiste manier te doen. Dit kan door het indienen van een zienswijze op deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau via een digitaal formulier (https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze?utm_source=Laposta&utm_campaign=Vliegbasis+De+Peel+nr11&utm_medium=email) of door uw zienswijze op te sturen naar:

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid

O.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Postbus 20701

2500 ES  Den Haag

Zeker als u een bedrijf heeft, is het zinvol om uw rechtsbijstandverzekering hiervoor in te schakelen. Zorg dat uw zienswijze voor 12 februari binnen is. Dit is de uiterste datum dat uw zienswijze meegenomen wordt.

 

Liever makkelijk? U kunt eenvoudig helpen

Mogelijk vindt u het lastig om een zienswijze in te dienen of bent u een particulier. De Werkgroep Bezorgde paardenhouders heeft een samenwerking met een goede advocaat die namens de werkgroep een zienswijze gaat schrijven. Zij zijn zeer geholpen als zij zoveel mogelijk namen van paardenhouders/ruiters/paardenbedrijven mogen noteren onder hun zienswijze.

De sector kan alleen impact realiseren bij defensie als een zo groot mogelijke groep paardenhouders/paardenbedrijven vertegenwoordigd is bij het onderschrijven van de zienswijze. Daarom maken zij graag gebruik van uw steun. Als u mee wilt doen kunt u voor 1 februari uw naam doorgeven door een mail sturen naar [email protected]

Kent u iemand die wellicht mee wil tekenen? Laat hem/haar dan voor 1 februari zijn/haar naam naar ons mailen.

Doel is om te proberen dat defensie elders een vliegveld heropent of andere mogelijkheden zoekt op bestaande vliegvelden/in het buitenland en het laagvlieggebied voor helikopters hier niet nog verder uit gaat breiden.

Aandacht blijft!

Samen met andere werkgroepen, belanghebbenden, organisaties en bedrijven in de paardensector is de werkgroep nog volop actief. Bijvoorbeeld door middel van het ontvangen van Tweede Kamerleden op locatie en uitleg te geven over de omvang van de paardensector en de zorgen die er zijn m.b.t. de mogelijke heropening van De Peel. Het geven van interviews aan diverse media et cetera. Niemand is tegen defensie, enkel de combinatie van F35-vliegtuigen en helikopters in de paarden-hotspot van Nederland is geen goede. Beter is het om te kiezen voor een locatie waar minder focus op de paardensport ligt en minder paarden aanwezig zijn.

Bron: Werkgroep Bezorgde paardenhouders

Leave a Reply