Aequor heeft de verplichting voor hippische leerbedrijven om het Veiligheidscertificaat te voeren laten vallen. De eis wordt geschrapt uit het erkenningsreglement voor leerbedrijven. Dit besluit van Aequor kan op volledige instemming rekenen van de LLTB. Er is nu eindelijk duidelijkheid gekomen voor alle bedrijven die in het verleden al erkend werden als leerbedrijf en die voldoen aan alle wettelijke regels voor een veilige werkomgeving. <u5:p></u5:p>

Sinds januari 2013 was elk leerbedrijf verplicht om een Veiligheidscertificaat te hebben. De LLTB heeft als onderdeel van LTO van meet af aan ingezet op een ander spoor. LTO vindt dat de paardenbedrijven, net als andere bedrijven hun zaken, dus ook veiligheid, op orde moeten hebben. Bij wet is geregeld dat elk bedrijf met een of meerdere stagiaires of werknemers moet beschikken over een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Er is een specifieke branche RI&E voor de paardenhouderij beschikbaar. Het Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport overlapt voor een groot deel de RI&E. Het Veiligheidscertificaat kent zijn oorsprong bij de manegebedrijven, waarbij het accent ligt op de veiligheid van de klanten.<u5:p></u5:p>

Met als doel optimale veiligheid van personeel, ondernemers, klanten en paarden heeft LTO samen met STIGAS en enkele andere partijen uit de Sectorraad Paarden steeds gepleit voor een verplichte toetsing van de RI&E door een onafhankelijk preventieadviseur. Dit voorstel is dus nu overgenomen door het bestuur van Aequor. Vanaf augustus 2014 hanteert Aequor alleen nog de wettelijke vereisten en het erkenningsreglement, zoals deze voor alle sectoren zijn vastgelegd. Dit besluit zal de leerbedrijven aanzienlijke extra administratie en kosten besparen.

Leden van de LLTB/LTO kunnen gebruik maken van de service van STIGAS om hun RI&E tegen gereduceerd tarief te laten toetsen. In dit najaar zal de LLTB Vakgroep Paardenhouderij de RI&E opnieuw onder de aandacht brengen.

Nu al benieuwd of uw RI&E actueel is? Kijk hier of neem contact op met de LLTB Vakgroep Paardenhouderij.

Bron: LLTB Vakgroep Paardenhouderij