In verband met diverse uitbraken van vogelgriep zijn maatregelen voor transport van paarden van kracht. Dit betekent dat paarden in Nederland alleen vervoerd mogen worden als ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn. Daarbij geldt wel het volgende:

– Je moet een ‘eigenverklaring’ bij je hebben. Dit is een verklaring dat de paarden niet van of naar een commercieel pluimveebedrijf komen of gaan. De ‘eigenverklaring’ kun je zelf invullen.

– Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de paarden! Heb je vragen hierover, neem dan contact op met de Infolijn van de LLTB (0900-46365582) of met de NVWA, tel. 088-0424242.

Ben je al onderweg met je paard(en) en heb je voornoemde verklaring niet ingevuld en bij je? Vertel de controleur dan dat je niet eerder op de hoogte was van de maatregel. Geef daarbij aan dat je thuis geen commercieel pluimveebedrijf hebt of daarmee niet in contact bent geweest.

We moeten er samen voor zorgen dat dit – ook voor mensen – gevaarlijke virus niet verder wordt verspreid.

Een voorbeeld eigenverklaring vind je hier: bit.ly/1uDEWzF.

Het vervoersverbod geldt dus alleen voor paarden die vervoerd worden vanaf een commercieel pluimveebedrijf. Heb je hobbykippen, dan kun je gewoon met je paard op pad. Neem dan wel de eigenverklaring mee.