Sinds de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 een streep heeft gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is de vergunningverlening in het kader van de wet Natuurbescherming in een impasse beland. Langzamerhand komt de vergunningverlening weer op gang. Ook wordt steeds meer bekend over hoe de regering de stikstofproblematiek wil aanpakken.

Wenst u veranderingen aan te brengen door bijvoorbeeld uit te breiden op locatie of volwassen pony’s te ruilen voor volwassen paarden?

ABAB Accountants en Adviseurs, partner van de Stichting Limburg Paardensport, heeft een en ander voor u op een rijtje gezet.