Limburg Paardensport is actief op vele vlakken in samenwerking met allerlei verschillende partijen uit de sport, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. De ontwikkelingen in de regio gaan razendsnel en wij houden je daarvan graag weer op de hoogte! Dit betekent dat je via onze communicatiekanalen zoals via deze nieuwsbrief en op social media regelmatig berichtgeving zult gaan zien. Volg je ons nog niet via Facebook of Twitter? Meld je dan nog even aan!

Zoals wellicht bekend, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Net als voor Stichting Limburg Paardensport geldt de verordening wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie.

Graag attenderen wij je hierbij op onze privacy verklaring. De Stichting Limburg Paardensport is een echte netwerkorganisatie en hecht daarom veel belang aan ieders privacy en de vertrouwelijkheid van beschikbare informatie.

Jouw gegevens zijn door ons verzameld naar aanleiding van een eerder contact via mail, via een van onze partners, via jouw aanmelding voor onze nieuwsbrief of via publieke bronnen. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Op ieder ogenblik heb je er recht op om jouw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Dit kun je kenbaar maken via de vermelding onderaan de nieuwsbrief “ afmelden nieuwsbrief”; via een reply op de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar [email protected].

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via [email protected].